PZU: Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC/AC (jak złożyć, kiedy, wzór)

W świetle prawa, umowa ubezpieczeniowa OC trwa do końca okresu ważności polisy. W niektórych przypadkach możliwe jest jej wcześniejsze zakończenie. Kiedy jest to dopuszczalne? Jak wygląda wypowiedzenie OC w PZU?

PZU:  Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC/AC (jak złożyć, kiedy, wzór)

PZU wypowiedzenie OC – kiedy to zrobić?

 

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Bardzo ważna jest także jego ciągłość – tylko w przypadku jej zachowania jesteś w stanie uniknąć wysokich kar za brak OC.

 

Z reguły umowa OC trwa 12 miesięcy. Wypowiedzenie polisy OC PZU możliwe jest wówczas, gdy sprzedasz lub wyrejestrujesz pojazd. Pamiętaj, że ubezpieczenie w tym samym towarzystwie ulegnie automatycznemu przedłużeniu. Jeśli chcesz skutecznie wypowiedzieć OC, musisz dostarczyć do ubezpieczyciela pismo nie później, niż na jeden dzień przed końcem obowiązującej polisy. Jeśli zdecydujesz się na wysłanie wypowiedzenia do PZU pocztą, wówczas liczyć będzie się data stempla pocztowego.

 

Wypowiedzenie OC w PZU – jak je napisać?

 

Twoja umowa ubezpieczenia dobiega końca? Aby złożyć wypowiedzenie OC w PZU, musisz dostarczyć do towarzystwa dokument, w którym zawrzesz informacje takiej jak:

 

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • numer rejestracyjny pojazdu,
  • numer umowy, którą wypowiadasz.

 

Pamiętaj, że wypowiedzenie umowy ubezpieczenia musi zawierać Twój własnoręczny podpis. Bez niego towarzystwo nie zaakceptuje dokumentu. Gotowe wypowiedzenie OC PZU możesz wysłać:

 

  • pocztą na adres: ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
  • mailowo na adres: kontakt@pzu.pl