PZU: Ubezpiecznie OC/AC na samochód – porównaj tanie polisy w kalkulatorze

Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu uchroni nas przed finansowymi konsekwencjami różnych zdarzeń na drodze. Ubezpieczenie OC i AC w PZU oferuje także szereg dodatkowych rozszerzeń zapewniających kompleksową ochronę, dzięki której będziesz mógł odetchnąć z ulgą.

PZU: Ubezpiecznie OC/AC na samochód – porównaj tanie polisy w kalkulatorze

Ubezpieczenie OC PZU

 

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Z uwagi na to, że jego zakres regulowany jest Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, OC PZU będzie obejmowało dokładnie te same zdarzenia, jak w każdym innym towarzystwie. Różnić będzie się jedynie ceną.

 

PZU Ubezpieczenie OC

 

OC PZU wybawi Cię z opresji, gdy jesteś sprawcą wypadku i musisz zapłacić za wyrządzone szkody. Wybierając ubezpieczenie OC PZU, nie musisz o nic się martwić, ponieważ to towarzystwo zajmie się wszelkimi formalnościami związanymi z wypłatą odszkodowania. PZU odpowiada za szkody, które powstały w związku:

 •  ruchem pojazdu,
 •  wsiadaniem i wysiadaniem z pojazdu,
 •  załadowywaniem i rozładowywaniem pojazdu,
 • zatrzymaniem lub postojem pojazdu.

 

Decydując się na OC w PZU, możemy liczyć na pokrycie szkód do wysokości sum gwarancyjnych, które wynoszą odpowiednio:

 •  5 210 000 euro dla szkód na osobie,
 • 1 050 000 euro dla szkód w mieniu.

 

Ubezpieczenie samochodu PZU: rozszerzenia OC

 

Ubezpieczenia komunikacyjne PZU obejmuje swoim zakresem szkody powstałe w wyniku uszkodzenia ciała, rozstroju bądź utraty zdrowia, czy też zniszczenia i uszkodzenia mienia. Ponadto, pokrywa ono koszty naprawy pojazdu, leczenia, renty czy odszkodowanie za śmierć osób. W ramach ubezpieczenia OC PZU, możemy otrzymać także dodatkowe rozszerzenia. Wśród nich znajdziemy:

 

 • Bezpośrednia Likwidacja Szkody (BLS),
 • Wykluczenie Szkody z OC (pierwsza szkoda z umowy OC nie wpłynie na składkę przy zawieraniu kolejnej umowy OC w PZU),
 • Zielona Karta (Ubezpieczenie OC nie zawsze będzie wystarczające. Przed wyjazdem do niektórych krajów musimy zadbać o międzynarodowy certyfikat OC – tzw. Zieloną Kartę).

 

PZU Ubezpieczenie AC

 

Ubezpieczenie AC PZU pomyślane jest o właścicielach pojazdów, którzy obawiają się kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu. Co obejmuje AC PZU? Polisa pokryje koszty naprawy i części zamiennych np. w przypadku stłuczki czy wtedy, gdy ktoś uszkodzi nasz samochód. Ubezpieczenie obejmuje także takie zdarzenia jak uszkodzenie chociażby w wyniku opadów atmosferycznych czy wówczas, gdy spadająca gałąź wgniecie karoserię naszego pojazdu. Autocasco PZU obejmuje swoim zakresem także kradzież auta lub jego części. 

 

Ubezpieczenie samochodowe PZU oferuje trzy warianty AC: PZU AC wariant serwisowy, optymalny i partnerski. Pierwszy z nich dedykowany jest osobom, które cenią sobie usługi autoryzowanych stacji obsługi, a wariant optymalny zakłada użycie części alternatywnych. Wybierając ostatni z dostępnych wariantów – wariant partnerski, decydujemy się na jeden z partnerskich warsztatów oraz naprawę pojazdu z użyciem tańszych części.

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość rozszerzenia polisy AC PZU. W opcjach dodatkowych dostępne jest ubezpieczenie bagażu, samochód zastępczy, nieredukcyjna suma ubezpieczenia czy gwarancja wartości pojazdu.

 

Dla tych, którzy nie potrzebują tak szerokie zakresu ubezpieczenia OC, ubezpieczyciel oferuje PZU AC Mini, które nie obejmuje ochroną uszkodzenia Twojego auta przez inny pojazd. 

 

PZU AC Auto non stop- co to takiego?

 

To dodatek, dzięki któremu klienci ubezpieczyciela poza możliwością rozszerzenia swojego dotychczasowego ubezpieczenia AC, otrzymują w najem pojazd zastępczy bez limitów czasowych, do dyspozycji ubezpieczonego przez cały czas trwania naprawy. Dodatkowo w rozwiązaniu problemu ubezpieczyciel wysyła pojazd zastępczy w miejsce wypadku na lawecie, którą następnie odholowuje pojazd klienta do wybranego warsztatu naprawczego.

 

Zakres ubezpieczenia Auto non stop

 

PZU AC Auto Non Stop obejmuje pakiet następujących świadczeń:

 • ubezpieczyciel organizuje odbiór pojazdu od ubezpieczonego i dostarczenie pojazdu do wskazanego warsztatu Sieci Naprawczej (ASN). W przypadku, jeżeli pojazd jest jezdny usługa holowania nie będzie świadczona.
 • ubezpieczyciel organizuje naprawę pojazdu w Sieci Naprawczej ANS Jest to warsztat, który przynależy do Sieci Naprawczej PZU. Lista placówek dostępna jest na stronie internetowej ubezpieczyciela oraz w jednostkach organizacyjnych.
 • ubezpieczyciel organizuje oraz pokrywa koszty wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu w warsztacie ANS

 

Ubezpieczony zawiera umowę ze wskazaną przez ubezpieczyciela wypożyczalnią i pojazd zastępczy jest udostępniany poszkodowanemu na czas naprawy bez limitu dni. Wynajem wskazanego przez PZU pojazdu zastępczego odbywa się na podstawie umowy najmu pojazdu zastępczego. Umowa może zawierać obowiązek wpłacenia przez ubezpieczonego kaucji w wysokości określonej przez wypożyczalnię lub od zablokowania środków na karcie kredytowej. Co ważne koszty świadczenia AC Auto non stop nie pomniejszają sumy ubezpieczenia.

 

AC w PZU: wyłączenia odpowiedzialności

 

Jak w przypadku każdego innego ubezpieczenia, również ochrona w ramach AC PZU ma pewne wyłączenia, na które warto zwrócić uwagę jeszcze przed podpisaniem umowy. Ubezpieczenie to nie obejmuje między innymi szkód, których wartość nie przekracza 300 zł, szkód eksploatacyjnych czy uszkodzeń wyposażenia pojazdu, które nie zostało ujęte w umowie.