PZU – Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

PZU – Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń to gigant z tradycjami sięgającymi XIX wieku i jedna z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce, a także w Europie Środkowo-Wschodniej. PZU wykazuje się aktywnością nie tylko w ubezpieczeniach na życie, czy ubezpieczeniach majątkowych i zdrowotnych, ale także w obszarze produktów inwestycyjnych, emerytalnych, a także w zakresie ochrony zdrowia i bankowości.

PZU – jak kupić ubezpieczenie?

 

Ubezpieczenie PZU kupisz na kilka sposobów. Możesz wybrać ten, który będzie dla Ciebie najwygodniejszy. Jeśli jesteś zainteresowany produktami PZU i chcesz skonsultować swój wybór z ekspertem, możesz umówić się na spotkanie z agentem firmy i odwiedzić jeden z kilkuset oddziałów. Za pomocą czatu wideo istnieje możliwość zakupu ubezpieczenia samochodu, domu lub mieszkania, a także ubezpieczenia turystycznego. Dowolną polisę nabędziesz także telefonicznie, dzwoniąc pod numer 801 102 102.

 

PZU – najważniejsze wydarzenia w historii

 

1952 rok – Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych został przekształcony z mocy prawa w Państwowy Zakład Ubezpieczeń

2002 rok – Grupa PZU rozpoczęła działalność na litewskim rynku ubezpieczeniowym, a 3 lata później zaistniała na rynku ukraińskim

2010 rok – PZU zaczął być notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie aktualnie znajduje się w czołówce najwyżej cenionych i najbardziej płynnych spółek

2014 rok – akwizycja spółek ubezpieczeniowych w krajach bałtyckich. PZU zaczął budować pozycję w sektorze bankowym w Polsce

2016 rok –  PZU i PFR podpisały umowę z UniCredit dotyczącą kupna akcji Banku Pekao, dzięki czemu PZU stał się największą grupą finansową w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

Strategiczne kierunki firmy na najbliższe lata obejmują również obszary zdrowia i inwestycji.

 

Model Biznesowy Grupy PZU

 

Ubezpieczenia – PZU oferuje szereg ubezpieczeń gwarantujących ochronę przed skutkami zdarzeń losowych, wycenę ryzyka, kalkulację oraz wypłatę odszkodowań.

 

Zdrowie – Grupa oferuje szereg ubezpieczeń zdrowotnych i usług opieki medycznej, działa w zakresie profilaktyki i prewencji, promując przy tym zdrowy styl życia.

 

Inwestycje – w ofercie PZU znajdziemy także usługo w zakresie ochrony bezpieczeństwa finansowego, czyli pomnażanie oszczędności czy programy budowania kapitału.

 

Bankowość – prowadzenie czynności bankowych, takich jak prowadzenie depozytów, udzielanie kredytów i pożyczek, prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych.