Jeśli sprzedajesz samochód, musisz po przeniesieniu własności pojazdu powiadomić o tym dwie instytucje:

  • Towarzystwo ubezpieczeń, w którym wykupiłeś ubezpieczenie OC. Powinieneś podać ubezpieczycielowi dane nabywcy takie jak  imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL (o ile został nadany)  lub nazwę, siedzibę i numer REGON. Na powiadomienie ubezpieczyciela masz 14 dni.
  • Wydział Komunikacji, w którym rejestrowałeś swój samochód – składając pisemne zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Na złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu masz 30 dni.

Pamiętaj, że złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu nie jest jednoznaczne z jego wyrejestrowaniem – nie musisz wyrejestrowywać auta po sprzedaży.

Przeczytaj artykuł Akademii ubezpieczeń mfind i pobierz za darmo wzór zawiadomienia o zbyciu pojazdu: Zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Czym się różni od wyrejestrowania? Pobierz wzór