Zgodnie z art 28 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK wypowiedzenie OC powinno mieć formę pisemną.

Na stronach Akademii ubezpieczeń mfind znajdziesz i pobierzesz za darmo uniwersalny druk wypowiedzenia OC: Wypowiedzenie umowy OC. Kiedy i jak wypowiedzieć OC? Pobierz wzór

Nie musisz jednak koniecznie wysyłać wypowiedzenia OC pocztą. Możesz je wręczyć agentowi ubezpieczeniowemu, ponieważ każde oświadczenie składane agentowi uważa się za złożone towarzystwu ubezpieczeń. Firmy ubezpieczeniowe coraz częściej przyjmują również wypowiedzenia OC składane faksem lub e-mailem. W takich przypadkach należy przesłać skan dokumentu z odręcznym podpisem.

Ubezpieczyciel uzna wypowiedzenie OC dopiero w chwili, gdy faktycznie je otrzyma. Jeżeli więc składasz wypowiedzenie na ostatnią chwilę, powinieneś zadbać o to, aby od razu uzyskać potwierdzenie przyjęcia dokumentu z datą, kiedy przekazałeś go np. agentowi ubezpieczeniowemu.

Czytaj także: Kiedy mogę wypowiedzieć ubezpieczenie OC?