Jeśli przytrafił Ci się uraz przy wysiadaniu z samochodu, najprawdopodobniej będziesz mógł otrzymać odszkodowanie z ubezpieczenia NNW. To zależy oczywiście od warunków tego konkretnego ubezpieczenia, więc sprawdź w Twoich OWU, czy takie zdarzenie jest objęte ochroną.

Zakres NNW komunikacyjnego obejmuje najczęściej nie tylko zdarzenia, do których doszło podczas ruchu pojazdu, ale także w czasie:

  • wysiadania i wsiadania
  • załadunku i wyładunku
  • postoju na trasie
  • naprawy i garażowania
  • upadku, wybuchu lub pożaru pojazdu

Czytaj także: Co to jest nieszczęśliwy wypadek?