Tak, sprzedający zawsze musi przekazać nabywcy polisę OC.  Możesz jeździć z polisą OC poprzedniego właściciela aż do końca okresu, na który została zawarta ta umowa.

Poza tym poprzedni właściciel pojazdu musi w terminie 14 dni od daty sprzedaży powiadomić towarzystwo ubezpieczeń o tym, że sprzedał samochód. Musi też podać dane nabywcy takie jak  imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL (o ile został nadany)  lub nazwę, siedzibę i numer REGON.

Czytaj także: Sprzedaż samochodu a ubezpieczenie OC – 6 rzeczy, o których warto pamiętać