Jeśli zawarłeś umowę ubezpieczenia OC na odległość (np. przez telefon lub Internet) to przysługuje Ci możliwość odstąpienia od niej.

Zastosowanie ma w tym przypadku art. 40 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).

O czym należy pamiętać w sytuacji, gdy chcesz odstąpić od umowy ubezpieczenia OC:

  1. Przysługuje Ci prawo do odstąpienia w terminie 30 dni od dnia poinformowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe o jej zawarciu – nie musisz podawać przyczyny odstąpienia,
  2. Odstąpienie od umowy OC należy złożyć na piśmie,  np. wysyłając je pocztą tradycyjną lub mailowo (screen/zdjęcie dokumentu z odręcznym podpisem),
  3. Pomimo odstąpienia, umowę uważa się za zawartą i obowiązującą do dnia złożenia oświadczenia, tym samym będziesz zobowiązany do opłacenia składki za okres ochrony ubezpieczeniowej,
  4. W przypadku nadania oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia OC przesyłką tradycyjną, za chwilę jego złożenia uważa się datę nadania oświadczenia, tym samym pamiętaj o zawarciu kolejnej umowy najpóźniej w dniu odstąpienia od umowy dotychczasowej.

Chcesz sprawdzić czy ubezpieczenie Twojego pojazdu może kosztować mniej?  Wejdź na mfind.pl i porównaj składki za OC w 5 minut!