Ubezpieczenie OC poprzedniego właściciela i wszystkie prawa i obowiązki z niego wynikające przechodzą na Ciebie z dniem nabycia samochodu – zgodnie z art. 31 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. To oznacza, że możesz jeździć z ubezpieczeniem poprzedniego właściciela aż do końca okresu, na jaki zostało zawarte.

Poprzedni właściciel po sprzedaży samochodu nie może wypowiedzieć umowy OC. Nie musisz się więc obawiać, że wypowie umowę, a Ty będziesz jeździł bez OC, nawet o tym nie wiedząc.

Sprzedawca musi jednak w terminie 14 dni od przeniesienia własności poinformować ubezpieczyciela o tym, że sprzedał auto i podać dane osobowe nabywcy, czyli Twoje (imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL (o ile został nadany)  lub nazwę, siedzibę i numer REGON). Wtedy ubezpieczyciel może przeliczyć składkę, aby dostosować ją do Twoich zwyżek i zniżek.

Czytaj także: Sprzedaż samochodu a ubezpieczenie OC – 6 rzeczy, o których warto pamiętać