Ubezpieczenie OC zapewnia odszkodowanie za szkody wyrządzone przez kierowcę pojazdu osobom trzecim.  To oznacza, że gdy spowodujesz kolizję lub wypadek, nie będziesz musiał płacić poszkodowanym odszkodowania z własnej kieszeni, tylko zrobi to Twój ubezpieczyciel.

Jego zakres reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wynoszą odpowiednio:

  • 5 mln euro za szkody na osobie w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
  • 1 mln euro za szkody w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

Czytaj także:  Gdzie kupisz najtańsze OC w 2015 roku? Ubezpieczenie OC w polskich miastach – porównaj ceny ubezpieczycieli