Ubezpieczenie NNW jest to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zapewnia odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu doznany w wyniku nieszczęśliwego wypadku. NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym

Ubezpieczenie NNW komunikacyjne możesz wykupić w jednej z 2 opcji: tylko dla kierowcy lub dla kierowcy i pasażerów.

Najważniejsza w NNW jest suma ubezpieczenia, bo to ona jest podstawą do obliczania kwoty odszkodowania. Jeśli np. suma ubezpieczenia wynosi 50 000 zł, a w wyniku stłuczki doznałeś uszczerbku na zdrowiu, który lekarz orzecznik wycenił na 3%, to dostaniesz 1500 zł odszkodowania (3% x 50 000 = 1 500). Dostajesz więc określony procent sumy ubezpieczenia za każdy procent uszczerbku – i nic więcej. Dla ubezpieczyciela w przypadku NNW nie ma znaczenia Twój ból, cierpienie  i koszty leczenia wykraczające poza umowną sumę. Dlatego poszukując ubezpieczenia NNW zwróć uwagę, aby jego suma była odpowiednio wysoka.

Oprócz odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu Twoje NNW może też gwarantować zwrot kosztów leków, środków opatrunkowych, dojazdów do lekarzy – jednak każdy ubezpieczyciel określa limit kwotowy takiego zwrotu.

Pamiętaj, że ubezpieczenie NNW nie zadziała w przypadku choroby – to jest ubezpieczenie wyłącznie w razie nieszczęśliwego wypadku.

Czytaj także: Odszkodowanie z NNW dla kierowcy i pasażera. Co zrobić, żeby je otrzymać?