Jeśli masz ubezpieczenie assistance, możesz bardzo łatwo uzyskać pomoc – wystarczy, że zadzwonisz do Centrum Alarmowego  ubezpieczyciela. Usługi assistance dostępne są całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Gdy powiesz pracownikom operatora assistance, co Ci się stało, podasz numer rejestracyjny, swoje dane, numer telefonu oraz miejsce, w którym się znajdujesz, otrzymasz odpowiednią do sytuacji pomoc na drodze – holowanie, dowóz paliwa, organizację noclegu itp.

Assistance jest po to, aby korzystać z niego od razu w chwili kolizji, awarii czy innego problemu na drodze. Pamiętaj, że jeśli chcesz skorzystać z tego ubezpieczenia, musisz wszystkie czynności wykonywać w porozumieniu z konsultantami Centrum Alarmowego.

Na zgłoszenie szkody, a właściwie problemu z ubezpieczenia assistance, możesz mieć krótki, ściśle określony w warunkach ubezpieczenia (OWU) czas. Terminy zgłaszania szkód i zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową w umowach assistance są jeszcze krótsze niż te w polisach AC. Na przykład PZU daje ubezpieczonemu 3 dni na zgłoszenie zdarzenia, Gothaer 48 godzin a Generali tylko 12 godzin.

Czytaj także: Co to jest ubezpieczenie assistance?