Nawet jeśli spóźniłeś się ze zgłoszeniem szkody z AC, ubezpieczyciel nie będzie miał prawa do całkowitej odmowy odszkodowania ze względu na nieterminowe zgłoszenie. Będzie mógł obniży...