Termin na zgłoszenie szkody z AC jest określony w ogólnych warunkach Twojego ubezpieczenia (OWU). Każda firma ubezpieczeniowa określa własne terminy, dlatego nie ma tu jednej zasady. Jeśli wię...