Najczęściej nie ma możliwości złożenia wypowiedzenia umowy AC przed końcem okresu, na jaki umowa została zawarta, czyli 12 miesięcy.  Możesz jednak odstąpić od umowy AC w ciągu 30 dni od...