Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym powinno zawierać poniższe dane: datę i godzinę zdarzenia drogowego informacje o osobach rannych oraz o stratach materialnych imię i nazwisko oraz adre...