Termin na zgłoszenie szkody z NNW jest określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).  Różne firmy ubezpieczeniowe wyznaczają różne terminy, ponieważ mają w tym zakresie dowolność. N...