Polskie prawo nie określa konkretnego terminu na zgłoszenie szkody z OC, dlatego ten termin jest taki sam jak termin przedawnienia roszczeń.  W większości przypadków czas na zgłoszenie szkod...