Udział własny to wartość, którą ubezpieczyciel potrąci z każdego odszkodowania. W praktyce oznacza to, że wypłata świadczenia z tytułu poniesionej szkody jest pomniejszana o wartość ws...