Wariant kosztorysowy AC (inaczej zwany gotówkowym lub wyceną) polega na tym, że w przypadku szkody dostaniesz odszkodowanie na podstawie kosztorysu sporządzonego przez rzeczoznawcę zakładu ubezp...