Zgodnie z art 28 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK wypowiedzenie OC powinno mieć formę pisemną. Na stronach Akademii ubezpieczeń mfind znajdziesz i pobierzesz za darmo uniwersaln...