W Polsce wynajem mieszkań to głównie domena dużych miast, ośrodków studenckich. Coraz częściej jednak młodzi ludzie nie chcą zaciągać kredytów na wiele lat i wolą wzorem zachodnich kolegów wynajmować swoje lokum. W takim wypadku decyzja o wynajmie jest zwykle dobrze przemyślana i podejmowana na dłuższy czas. Obie strony: tak wynajmujący jak i najemca mogą mieć pewne obawy co do wynajmu. Jak się w tym wypadku zabezpieczyć?

Jeśli jesteś wynajmującym

Pamiętaj, że głównym dokumentem, który określa twoje stosunki z najemcą, jest umowa. To w niej powinieneś zawrzeć informacje na temat odpowiedzialności, ewentualnych kar umownych czy wymagań względem osób, którym udostępniasz mieszkanie.  Zagrożeń jest sporo: najemca nie tylko może zalegać z opłatami, ale także zniszczyć mieszkanie lub jego wyposażenie. Dochodzenie odszkodowania może być trudne, zwłaszcza jeśli osoba taka nie posiada praktycznie żadnego majątku.

Teoretycznie nie ma obowiązku ubezpieczania nieruchomości, ale w praktyce lepiej je mieć. Jeśli zależy Ci na ograniczeniu kosztów, pomyśl przynajmniej o podstawowej polisie: od ognia i innych zdarzeń losowych. Pamiętaj, że do pożaru może dojść przypadkowo, na skutek czynników niezależnych (np. pożar w sąsiednim lokalu, wybuch gazu) –  niezawinionych przez osoby wynajmujące mieszkanie. Co najważniejsze, posiadanie polisy daje możliwość otrzymania rekompensaty za szkody poczynione przez wynajmujących bez konieczności dochodzenia roszczeń bezpośrednio od nich lub z ich polisy OC w życiu prywatnym.

Jeśli zależy Ci na pełniejszej ochronie, pomyśl także o OC w życiu prywatnym. Zabezpieczy Cię ono przed kosztami np. w wypadku pęknięcia rury i zalania sąsiada z dołu, czy złamania nogi na Twojej posesji w skutek jej nieuprzątnięcia (lód, mokre liście itp.)

Jeśli wynajmujesz mieszkanie

Jeśli wynajmujesz mieszkanie, to w dużym stopniu także za nie odpowiadasz. Zakres Twojej odpowiedzialności określa umowa i warto ją dokładnie przeczytać.  Nie musisz ubezpieczać nieruchomości od zalania czy pożaru – zasugeruj to jednak właścicielowi. Najemca odpowiada za takie zdarzenia wyłącznie wtedy, gdy zaistniały one na skutek bezpośredniego zaniedbania z  jego strony (niezakręcony kran, używanie materiałów pirotechnicznych we wnętrzu itp.)

Jeśli w mieszkaniu znajduje się należące do Ciebie mienie sporej wartości (komputer, sprzęt nagłośnieniowy, biżuteria), możesz je ubezpieczyć na wypadek kradzieży. Nawet jeśli właściciel posiada taką polisę, nie obejmuje ona składników majątku należących do Ciebie.

Dobrze także posiadać ubezpieczenie OC w życiu prywatnym i wraz z właścicielem nieruchomości rozważyć polisę z assistance domowym.

Stanowi ona spore ułatwienie zarówno dla wynajmującego jak i właściciela mieszkania i przydaje się bardzo w przypadku mniejszych i większych usterek, które przecież się zdarzają.

Dla właściciela mieszkania to spore ułatwienie i oszczędność: nie trzeba każdorazowo szukać fachowca, wystarczy zgłosić usterkę i scedować resztę kontaktów z hydraulikiem czy elektrykiem na osobę wynajmującą mieszkanie. Dla Ciebie, jako najemcy, jest to z pewnością także pewien wentyl bezpieczeństwa: wiesz, że w razie awarii, nie zostaniesz pozostawiony sam sobie i narażony na przepychanki o koszty.