Warunki „burzowej polisy” zawarte są w OWU ( czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Jednakże ubezpieczeniowa charakterystyka zjawisk naturalnych często różni się od określeń naukowych. Warto więc dowiedzieć się, co charakteryzuje polisy i czym warunkowana jest wypłata odszkodowania w wypadku strat majątkowych spowodowanych przez piorun. Jakie ubezpieczenie mieszkania, domu czy innej nieruchomości należy mieć, aby było również ubezpieczeniem od uderzenia pioruna? 

Ubezpieczenie od uderzenia pioruna: Czym jest uderzenie pośrednie a czym uderzenie bezpośrednie (przepięcie)?

Uderzenie bezpośrednie to inaczej rażenie, które pozostawia trwały ślad na zabezpieczonych przedmiotach. Piorun musi więc uderzyć w sposób bezpośredni – np. w dom, budynek gospodarczy, samochód itp. W przypadku uderzenia pośredniego tzw. „przepięcia” dochodzi do uszkodzenia mienia w wyniku wystąpienia fal elektromagnetycznych przez piorun. Są to najczęściej zniszczenia związane z instalacją elektryczną lub elektroniką podłączoną do sieci- np. uszkodzony lub spalony telewizor po burzy.

Rozróżnienie tych definicji ma ogromne znaczenie dla ubezpieczającego się na wypadek ognia oraz zdarzeń losowych. Standardowa polisa uwzględnia wypłatę odszkodowania po uderzeniu pioruna przy zdarzeniach takich jak np. pożar, natomiast polisa ta może nie pokrywać szkód po zniszczeniu urządzeń prądotwórczych lub elementów uszkodzonych poprzez linie elektryczne takich jak np. spalony telewizor.

Ubezpieczenie domu od burzy –  na co zwrócić uwagę?

Prawdopodobieństwo szkód wywołanych przez przepięcia jest o wiele wyższe niż samego uderzenia pioruna akurat w nasz dom, warto więc się przed nim zabezpieczyć. Uderzenie pioruna może stanowić oddzielne zagrożenie zarówno dla naszego domu, jak i sprzętów, które się w nim znajdują. Uderzenie pioruna jest zaliczane do zdarzeń losowych i objęte ochroną w podstawowym ubezpieczeniu, natomiast przepięcie w niektórych towarzystwach jest ryzykiem, które należy dodatkowo ubezpieczyć.

Statystycznie aż 90% wszystkich szkód spowodowanych uderzeniem pioruna to właśnie szkody przepięciowe. Zanim więc podpiszesz umowę ubezpieczenia nieruchomości –  spraw zakres w OWU! 

Niejasności dla ubezpieczających się może być więcej, ponieważ każda firma ubezpieczeniowa ma inne warunki odszkodowawcze zarówno w przypadku uderzeń bezpośrednich jak i przepięć. Część polis nie obejmuje szkód wskutek przepięcia w instalacjach podziemnych lub urządzeniach bądź instalacjach, których stopień zużycia w chwili szkody przekraczał 80 proc. W niektórych odpowiedzialność ubezpieczyciela ogranicza się do 10 proc. sumy ubezpieczenia jeżeli przepięcie powstało wskutek przyczyn innych niż uderzenie pioruna. W treści OWU widnieje zapis informujący, czy i w jakim zakresie konkretny produkt ubezpieczeniowy pokrywa koszty skutków wyładowań atmosferycznych. Dobrze się z nim zapoznać, przed podpisaniem umowy.

Zazwyczaj ubezpieczenie od przepięć wiąże się z dodatkowa opłatą ubezpieczenia domu czy mieszkania. Standardowy koszt waha się między 30-40zł w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego i zawarty jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Jest to stosunkowo niewielki wydatek, który może się okazać dobrą inwestycją.

Ubezpieczenie od burzy czy instalacja piorunochronu?

Warto pamiętać, że ubezpieczenie domu na wypadek uderzenia pioruna nie jest alternatywą do instalacji odgromowej na budynkach nie wyższych niż 15 m. Instalacja odgromowa odciąga pioruny,  niweluje szczególnie ryzyko uderzenia pioruna w mieszkanie przy np. niezamkniętym oknie. Piorunochron zdecydowanie minimalizuje ryzyko strat, nie daje jednak 100% gwarancji ochrony przed zjawiskami pogodowymi.

Ubezpieczać się warto, warto jednak pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i minimalizować ryzyko.

Jak zabezpieczyć swój dom i sprzęt w czasie burzy?

W dni burzowe, albo wtedy kiedy ryzyko burzy jest spore, warto też oczywiście stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa:

  • W czasie burzy zamykamy okna, drzwi balkonowe –  nie tylko z powodu ryzyka piorunowego, ale także z powodu możliwości zalania czy uszkodzenia elementów okiennych np. przez gwałtowny wiatr
  • Najlepiej jest odpiąć z gniazdka urządzenia elektryczne, przynajmniej te które możemy bez problemu wyłączyć – pozostałe –  dobrze jeśli są podłączone do prądu poprzez listwę z bezpiecznikiem antyprzepięciowym.
  • Jeśli korzystamy z zewnętrznych, przenośnych anten ( do tv i intenetu) , najlepiej będzie je schować w mieszkaniu.
  • Nie zostawiajmy na balkonach, zewnętrznych tarasach przedmiotów, które mogą powodować zniszczenia –  zabezpieczmy meble balkonowe –  gwałtowny wiatr może bez trudu przewrócić półki z kwiatami , zniszczyć mienie sąsiada, czy porwać donice – za zniszczenia cudzego mienia powstałe w ten sposób możemy odpowiedzieć!