Ubezpieczenia nieruchomości – najczęstsze wyłączenia. Kiedy nie dostaniesz odszkodowania?

  1. Ubezpieczyciel pokryje kosztów szkody, jeżeli uzna, że nastąpiła w wyniku celowego działania ubezpieczającego lub innej osoby mieszkającej w gospodarstwie domowym.
  2. Możesz mieć problem z wypłatą ubezpieczenia w sytuacji, w której towarzystwo ubezpieczeniowe wykaże, że szkoda powstała przez Twoje zaniedbanie, na przykład brak odpowiedniej konserwacji domu.
  3. Podniesienie poziomu wód gruntowych na skutek deszczu, niszczycielskie działanie mrozu czy pleśni – to czynniki, które ubezpieczyciel może również wyłączyć z umowy.
  4. Liczba wyłączeń zależy od rodzaju podpisywanej umowy. Im więcej będziesz w stanie zapłacić za ubezpieczenie nieruchomości, tym krótsza liczba wyłączeń.