Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia ZUS

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne według Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obejmuje kilka kategorii osób, w tym właśnie dzieci. Ustawa ta reguluje także sposób zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia. Prawo mówi, że obowiązkiem pracującego rodzica objętego ubezpieczeniem zdrowotnym jest wpisanie dziecka do ubezpieczenia. Jeśli zarówno matka jak i ojciec pracują, ustalają między sobą, które z nich weźmie na siebie ten obowiązek i poinformuje swój zakład pracy o takiej potrzebie. Wówczas dalszy ciąg formalności bierze na siebie zakład pracy, w którym zostaje sporządzony specjalny formularz, a następnie przekazany do ZUS-u.

Jak w takim razie wygląda ubezpieczenie zdrowotne dziecka, gdy rodzice nie pracują?

W sytuacji, gdy żadne z rodziców nie jest objęte ubezpieczeniem, dziecko mogą zgłosić do ubezpieczenia posiadający te prawa dziadkowie. Z kolei w przypadku przysposobienia dziecka, rodzin zastępczych, lub instytucji opiekuńczych, ubezpieczenie dzieci jest obowiązkiem prawnych opiekunów.

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Polski system ubezpieczeń zakłada możliwość ubezpieczania najbliższych nam osób. Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje się za pośrednictwem pracodawcy lub zleceniodawcy. Jeśli ktoś jest zarejestrowany w urzędzie pracy, w nim zgłasza do ubezpieczenia danego członka swojej rodziny. Natomiast osoba prowadząca działalność gospodarczą musi tego dokonać samodzielnie. Potrzebny jest w tym celu wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

Kogo można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego? Otóż pracownik lub przedsiębiorca może zgodnie z prawem zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego przede wszystkim swoje dzieci. Ubezpieczenie obejmuje je do ukończenia 18 roku życia lub do 26 lat w przypadku, gdy są uczniami lub studentami, czyli nadal się kształcą. Ponadto można ubezpieczyć w ten sposób dziecko męża lub żony, dziecko w rodzinie zastępczej, a także obce dziecko, którego jesteśmy prawnym opiekunem. Dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności nie podlega żadnym ograniczeniom wiekowym w tej kwestii. Oczywiście częstą sytuacją jest objęcie ubezpieczeniem niepracującego współmałżonka. Zdarza się także w niektórych przypadkach zgłaszanie wnuków przez dziadków. Natomiast partnerzy czyli konkubenci mimo prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego nie są przez prawo uznawani za rodzinę, więc wniosek o objęcie ubezpieczeniem członka rodziny ich nie obejmuje.

Ubezpieczenie rodzinne

Zgłoszenie członka rodziny do ZUS-u odbywa się po wypełnieniu specjalnego formularza ZUS ZCNA. Na jego podstawie po wpisaniu odpowiednich danych odbywa się zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Druk ten dostępny jest do pobrania na stronach ZUS-u. Jeśli zachodzi taka potrzeba, czyli na przykład mąż lub żona z jakiegoś powodu przestaną pracować, warto zadbać wtedy o ubezpieczenie zdrowotne małżonka.
Wniosek o ubezpieczenie członka rodziny należy złożyć w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności, czyli potrzeby objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Ważną informacją jest na pewno, że ubezpieczenie dziecka w pracy jak i dopisanie do ubezpieczenia innego członka rodziny to operacja całkowicie darmowa. Poza tym nie pociąga to za sobą zwiększenia składki odprowadzanej na ubezpieczenie zdrowotne co miesiąc do ZUS-u.

Ubezpieczenie noworodka

Ubezpieczenie dziecka przez rodzica to procedura, która rozpoczyna się tuż po urodzeniu dziecka. W szpitalu rodzic zostaje poinstruowany, że istnieje taki obowiązek jak zgłoszenie noworodka do ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczenie zdrowotne noworodka polega, jak już zostało wspomniane na dopisaniu go ubezpieczenia jednego z rodziców w ciągu 7 dni. Do tego potrzebne jest wypełnienie odpowiedniego wniosku zawierającego podstawowe dane i PESEL dziecka. Okazuje się, że od 2013 roku za niedopełnienie obowiązku, jakim jest ubezpieczenie niemowlaka grożą sankcje, w tym kara grzywny. Jednak wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest ubezpieczenie dziecka. NFZ potwierdza wówczas jego prawa do darmowej opieki zdrowotnej, ponieważ dziecko zostaje wprowadzone do systemu eWUŚ.

Ubezpieczenie dziecka w ZUS-ie czyli objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym jest obowiązkiem, ale jednocześnie ważnym prawem do korzystania z opieki zdrowotnej finansowanej ze składek osób ubezpieczonych. Dlatego należy dbać o to, by o nasze dziecko i członków rodziny w razie potrzeby zadbał system.

porównywarka ubezpieczeń zdrowotnych