Sprawdzanie ubezpieczenia eWUŚ?

Czym jest eWUŚ? Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (w skrócie eWUŚ), bo tak brzmi pełna nazwa tego systemu, to nic innego jak platforma, dzięki której lekarz lub pielęgniarka mogą w kilka sekund sprawdzić, czy jesteśmy ubezpieczeni. System ten został wprowadzony w celu ułatwienia weryfikacji świadczeń. Przy jednoczesnym zniesieniu obowiązku posiadania książeczki ubezpieczeniowej.

Żeby sprawdzić to, czy jesteśmy ubezpieczeni, wystarczy, że lekarz lub pielęgniarka wpisze PESEL do bazy. System weryfikuje nasz PESEL z informacjami z ZUSu i NFZ i wyświetla jedną z dwóch informacji: zielona (ubezpieczony) lub czerwona (nieubezpieczony).

W drugim przypadku nie musimy się od razu obawiać tego, że dostaniemy rachunek. Jeśli jesteśmy zatrudnieniu w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o pracę, wystarczy zgłosić się do swojego przełożonego i wyjaśnić tę sprawę. W chwili, gdy obowiązuje nas inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (ubezpieczenie ze szkoły, uczelni, posiadamy rentę lub emeryturę), wówczas należy zgłosić się do oddziału ZUS lub NFZ ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi nasze prawo do ochrony ubezpieczeniowej.

Jak sprawdzić ubezpieczenie zdrowotne online?

Oczywiście, w celu weryfikacji statusu ubezpieczenia zdrowotnego nie musimy się specjalnie udawać do przychodni lub szpitala. Zatem jak sprawdzić ubezpieczenie zdrowotne? Jest łatwiejszy sposób – wystarczy sprawdzić to w ZUSie. Bez obaw, wcale nie musimy odwiedzać oddziału osobiście. Sprawdzanie ubezpieczenia NFZ online – instrukacjaWystarczy założyć konto na stronie ZUSu (lub posiadać profil zaufany ePUAP) i się na nie zalogować. Następnie wybieramy zakładkę „Ubezpieczony” widoczną u góry strony. Klikamy w „Ubezpieczenia i płatnicy” i gotowe. W sytuacji, gdy pole jest puste, są dwie możliwości.

  • Pierwsza: pracodawca (lub inny podmiot, który jest płatnikiem składek) nie zgłosił nas w określonym terminie do ZUSu, przez co zostaniemy objęci ochroną dopiero od następnego miesiąca.
  • Druga: nasze ubezpieczenie wygasło.

Istnieje także trzeci wariant, polegający na tym, iż dane w systemie nie zostały uaktualnione. Warto to wtedy wyjaśnić z płatnikiem składek i bezpośrednio z urzędnikiem w ZUSie.

W sytuacji, gdy okaże się, że nasz pracodawca (szkoła, uczelnia, opiekun, rodzic, etc.) nie opłacił naszych składek, zawsze możemy skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia NFZ. Trzeba się jednak liczyć z kosztami i zanim podejmie się decyzję. Dobrze jest sprawdzić oferty prywatnych pakietów medycznych.

Zintegrowany Informator Pacjenta – kolejny sposób na sprawdzanie ubezpieczenia zdrowotnego online

Innym sposobem na samodzielne sprawdzenie statusu ubezpieczenia bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem komputera, jest posiadanie konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP). Dostęp do tej platformy jest nieodpłatny. Aby móc z niej skorzystać, należy wcześniej wypełnić wniosek o wydanie danych dostępowych. Następnie dokument ten można złożyć w Oddziale Wojewódzkim NFZ lub na stronie internetowej zip.nfz.gov.pl. Dane zawarte w platformie ZIP są stale aktualizowane, w oparciu o dane pochodzące z ZUS-u czy KRUS-u.