Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlega każdy pracownik, osoba prowadząca własną działalność gospodarczą, dzieci, studenci i uczniowie, a także emeryci, renciści i osoby bezrobotne. Osoba ubezpieczona, czyli opłacająca składkę zdrowotną ZUS, dostaje możliwość korzystania z państwowych placówek medycznych, opieki szpitalnej czy chociażby rehabilitacji. Składka na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest raz do roku, a podstawą naliczania składki zdrowotnej jest miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim kwartale poprzedniego roku.

Ile wynosi składka zdrowotna?

Na początku 2018 roku Główny Urząd Statystyczny opublikował wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2017 roku. Jakie ma to znaczenie przy wyliczeniu wysokości składki zdrowotnej? Decydujące. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej obliczana jest właśnie na podstawie tego wynagrodzenia i stanowi nie mniej niż 75% jego sumy. Biorąc pod uwagę, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w ostatnim kwartale 2017 roku wynosiło 4739,91 zł, podstawa wymiaru kształtuje się na poziomie 3554,93. Zatem ile procent wynosi składka zdrowotna  ZUS? Tutaj wynosi ona 9% podstawy wymiaru.

Po przeliczeniu okazuje się, że składka na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia do grudnia 2018 roku wynosi dokładnie 319,94 zł.

W tym miejscu warto wspomnieć, że w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia ZUS, wysokość składki zdrowotnej (do końca września 2018 roku) wynosi 433,16 zł.

Kto płaci ubezpieczenie zdrowotne?

Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza nas płatnik składki. W przypadku pracownika, składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie opłacana przez pracodawcę, w przypadku ucznia czy studenta – szkołę, a za osobę bezrobotną składkę zdrowotną płacić będzie urząd pracy. Warto jednak pamiętać, że jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, sami musimy zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne: to warto wiedzieć!

Składka zdrowotna ZUS jest miesięczna i niepodzielna. Co ciekawe, każda osoba ubezpieczona ma prawo zgłosić do ubezpieczenia członków swojej rodziny, a liczba zgłoszonych nie ma żadnego wpływu na wysokość ubezpieczenia zdrowotnego.

To co warto wiedzieć to fakt, że jeśli osoba ubezpieczona uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, składka na ubezpieczenie zdrowotne musi być opłacona z każdego tytułu osobno.

W tym wszystkim jest jednak coś optymistycznego – składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne możemy odliczyć od podatku. Podatnik ma prawo do odliczenia 7,75% z podstawy wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne, co w 2018 roku daje 275,51 zł.

Składka zdrowotna przedsiębiorcy: o tym trzeba pamiętać!

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność zobowiązany jest do odprowadzania składek ZUS za siebie i za zatrudnionych pracowników. Obowiązek ten powstaje w dniu rozpoczęcia wykonywania działalności. Wcześniej wspominaliśmy o tym, że dopiero terminowe opłacenie składek skutkuje spełnieniem obowiązku ubezpieczenia. A co w sytuacji gdy pracodawca usiłuje uniknąć tego obowiązku lub spóźnia się z zapłatą składki zdrowotnej? Po pierwsze, ZUS naliczy odsetki, a ich wysokość będzie uzależniona od czasu spóźnienia. Tutaj jednak warto pamiętać o tym, że przedsiębiorca jest zobowiązany do samodzielnego naliczania odsetek i dopłaty ich do standardowej składki. To jednak nie wszystko – ZUS ma prawo nałożyć na przedsiębiorcę karę w postaci dodatkowej opłaty w wysokości 100% nieopłaconych składek.