Myśląc o Ukrainie w kontekście turystycznym, przed oczami staje nam zazwyczaj Kijów albo Lwów. Choć Ukraina nie jest najpopularniejszym kierunkiem do zwiedzania, ze względu na niewielką odległość, Polacy coraz częściej obierają ją jako cel weekendowego wypadu. Musimy jednak pamiętać o tym, że taki wyjazd powinien wiązać się ze szczególnym przygotowaniem chociażby pod względem ubezpieczenia turystycznego na Ukrainę.

Czy na Ukrainie jest bezpiecznie?

Konflikt zbrojny na części terytorium Ukrainy trwa już od 2014 roku. Choć ognisko skupione jest na Krymie, w obwodach donieckim i ługańskim, tak zachowanie szczególnej ostrożności zalecane jest na terenie całego kraju. Jako roztropni turyści, wybierając się w podróż do tak niestabilnych miejsc, zawsze powinniśmy zapoznać się z komunikatami MSZ dotyczącymi bezpieczeństwa na danym terytorium. W przypadku Ukrainy, ostatnia aktualizacja komunikatów miała miejsce pod koniec grudnia 2018 roku i odradza wszelkie podróże do terenów znajdujących się poza kontrolą władz ukraińskich, czyli właśnie obwodów donieckiego i ługańskiego oraz terenów przyległych do linii rozgraniczenia wojsk, a także na Półwysep Krymski. Co najistotniejsze, na tym obszarze nie ma obecnie możliwości zapewnienia obywatelom polskim pomocy konsularnej, a utrzymujące się poważne zagrożenie dla ludności cywilnej powinno wyłączyć te tereny z kręgu naszych turystycznych zainteresowań.

Ubezpieczenie zdrowotne Ukraina: zagrożenia dla turysty

Nienajlepszy stan sanitarny Ukrainy nie jest tajemnicą. W efekcie turyści przebywający w kraju narażeni są na różnego rodzaju infekcje. Osobom udającym się w tamte rejony zaleca się zabranie ze sobą leków na żołądek. Jedną z najczęstszych przypadłości są bóle brzucha, które spowodowane są piciem wody z kranu, która do picia się nie nadaje. Warto także wiedzieć, że każdego roku rośnie liczba zachorowań na gruźlicę oraz AIDS. W południowych regionach Ukrainy, szczególnie w okresie letnim, odnotowuje się ogniska zapalne żółtaczki oraz duru brzusznego. Z kolei na północy kraju utrzymuje się podwyższony poziom promieniowania po katastrofie w Czarnobylu.

Służba zdrowia na Ukrainie: co pacjent wiedzieć powinien?

Każdy rozważny turysta wie, że kwestia ubezpieczenia turystycznego z wysoką sumą kosztów leczenia, jest nie do zakwestionowania – niezależnie od celu naszej podróży. W przypadku Ukrainy jest ona tym bardziej konieczna. Jeśli zmuszeni będziemy skorzystać z opieki medycznej na Ukrainie, a konieczna okaże się także hospitalizacja, musimy wiedzieć, że za każdy dzień pobytu w szpitalu przyjdzie nam zapłacić. Dodatkowo będziemy musieli ponieść koszt leków, jakie otrzymamy podczas leczenia szpitalnego. Choć koszty leczenia na Ukrainie nie należą do najwyższych, warto jednak zdać sobie sprawę z tego, że poziom publicznego leczenia jest bardzo niski, a ukraińskie placówki medyczne nie są najlepiej wyposażone. Standardem mogą też mocno odbiegać od naszych oczekiwań. Inaczej jest w placówkach prywatnych, gdzie jednak cena za dobę opieki medycznej jest nieporównywalnie wyższa. Pamiętajmy też, że na Ukrainie nie obowiązuje karta EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. To dlatego nieodzowne okaże się właśnie ubezpieczenie turystyczne na Ukrainę.

Ubezpieczenie turystyczne na Ukrainę: co powinno obejmować?

Mając na uwadze dość niestabilną sytuację w niektórych rejonach Ukrainy, przydatne może okazać się ubezpieczenie NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Weźmy jednak pod uwagę to, że jeśli do zdarzenia dojdzie na terenie, do którego MSZ odradzało podróże, możemy mieć problem z uzyskaniem odszkodowania. W OWU bardzo często znajdziemy zapis, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań wojennych, zamieszek czy aktów terroru.

Warto rozważyć także pakiet Assistance, o który możemy rozszerzyć podstawowe ubezpieczenie turystyczne na Ukrainę. Kiedy on się przyda? Nieoceniony okaże się w sytuacjach awaryjnych, kiedy będzie potrzebowali pomocy w zorganizowaniu wsparcia na miejscu. Przyda się na przykład w momencie, kiedy zostaną nam skradzione dokumenty, czy po prostu będziemy potrzebowali pomocy tłumacza, a biorąc pod uwagę fakt, że na Ukrainie wielu urzędników porozumiewa się jedynie w języku rosyjskim i ukraińskim, ta może okazać się niezbędna.

Samochodem na Ukrainę: o czym warto pamiętać?

Kierowca udający się samochodem na Ukrainę powinien wyposażyć się przede wszystkim w Zieloną Kartę, czyli dokument działający na takich samych zasadach jak ubezpieczenie OC, z tym że mający zastosowanie na terenach spoza Unii Europejskiej. Przed wyjazdem warto także zapoznać się z komunikatami MSZ dotyczącymi poruszania się po kraju. Ministerstwo informuje, że przy wjazdach do dużych miast pojazdy są kontrolowane przez organy ukraińskie. W takiej sytuacji należy wykonywać polecenia funkcjonariuszy, niewdawać się w dyskusje z przedstawicielami wojska czy policji. Co więcej, Obywatele Polski wjeżdżający na terytorium Ukrainy cudzym samochodem muszą mieć przy sobie  przetłumaczoną na język ukraiński umowę użyczenia, sporządzoną przez polskiego notariusza. Warto wiedzieć, że na Ukrainie powszechnym problemem są kradzieże polskich tablic rejestracyjnych aut w celu wyłudzenia pieniędzy za ich zwrot. Dlatego też turystom zaleca się korzystanie z parkingów strzeżonych.

Zielona Karta ubezpieczenia OC 🚗 Gdzie jest potrzebna i co nam daje?

Ubezpieczenie turystyczne na Ukrainę: ile to kosztuje?

Przezorny zawsze ubezpieczony. I choć tak, jak wspominaliśmy, koszty leczenia na Ukrainie nie są ogromnymi kwotami, tak o spokojną głowę warto zadbać odpowiednio wcześniej i wyposażyć się w ubezpieczenie turystyczne na Ukrainę. Wydatek to znikomy, bowiem 7-dniowa ochrona obejmująca koszty leczenia w granicach 80 000 złotych, koszty ratownictwa wynoszące 25 000 złotych oraz NNW na poziomie 15 000, to wydatek rzędu niecałych 20 złotych na osobę. Zwiększając koszty leczenia o około 100 000 złotych i dodając do polisy ubezpieczenie bagażu – musielibyśmy dołożyć niespełna 8 złotych. Kilka złotych droższe będą polisy obejmujące także ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.