Założyłeś działalność gospodarczą. Swój prywatny samochód wprowadziłeś do majątku firmy. Przyszedł jednak czas na ubezpieczenie auta na kolejny rok. Zastanawiasz się jednak czym ubezpieczenie samochodu firmowego różni się od ubezpieczenia, które kupowałeś wcześniej, jako osoba pracująca na etacie? Ubezpieczenie samochodu na firmę? Sprawdziliśmy to dla ciebie.

Ubezpieczenie OC samochodu w jednoosobowej działalności gospodarczej

Jak napisaliśmy powyżej, samochód, którym jeździłeś dotychczas, możesz wprowadzić do majątku firmy. W tym celu musisz wypełnić oświadczenie o przekazaniu środka trwałego. Od tej pory twój samochód będzie wprowadzony do ewidencji środków trwałych i będziesz mógł amortyzować go w czasie. Dzięki wprowadzeniu auta do majątku firmy będziesz mógł wliczać w koszty przeglądów czy paliwa. Do kosztów uzyskania przychodów będziesz mógł też wliczyć ubezpieczenie samochodu firmowego.

Ubezpieczenie samochodu na firmę

Ubezpieczenia komunikacyjne dla firm (osób prowadzących działalność gospodarczą) nie różnią się od tych, z których korzystają klienci indywidualni. Przedsiębiorca kupuje takie same ubezpieczenie OC samochodu firmowego. Różnić się także nie będą ubezpieczenia AutoCasco Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Cena twojego ubezpieczenia będzie uzależniona m.in. od twojej dotychczasowej historii ubezpieczeniowej.

Mogą wystąpić jednak pewne różnice między ubezpieczeniem samochodu firmowego i ubezpieczeniem auta, którym porusza się osoba indywidualna. Przykładowo, w PZU SA, jeśli pojazd jest wykorzystywany zarobkowo w prowadzonej działalności (np. do dowożenia zaopatrzenia do prowadzonego sklepu), to nie jest oferowany produkt PZU Auto Ochrona Prawna (czyli profesjonalna pomoc prawna w sytuacjach związanych z ruchem drogowym lub posiadaniem pojazdu, jego ruchem lub używaniem).

PZU SA dodaje jednak – to, co napisaliśmy powyżej – że wszystkie pozostałe produkty są dostępne w takim samym zakresie zarówno dla osób, które prowadzą działalność, jak i dla tych, które tego nie robią.

Ubezpieczenie samochodu na firmę: W jakiej firmie ubezpieczyć samochód?

Ubezpieczenia komunikacyjne dla firm oferują wszystkie zakłady ubezpieczeń działające na rynku. Możesz więc kupić ubezpieczenie OC samochodu firmowego u ubezpieczyciela, z którego usług korzystałeś dotychczas. Możesz też ubezpieczyć swój samochód w innym zakładzie ubezpieczeń. Przed wyborem oferty powinieneś sprawdzić ceny ubezpieczeń korzystając z porównywarki ubezpieczeń komunikacyjnych.

Ubezpieczenie samochodu firmowego – koszty, co można odliczyć?

Zaczniemy od zaliczenia polisy ubezpieczeniowej do kosztów uzyskania przychodu. W 100 proc. do kosztów uzyskania przychodu możesz zaliczyć obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie NNW.

Z kolei dobrowolnego ubezpieczenia AC nie będziesz mógł wliczyć do kosztów uzyskania przychodu w całości. Do kosztów uzyskania przychodu możesz wliczyć składkę ubezpieczenia AC o równowartości 20 000 euro, przeliczonej na złote wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Jest to uregulowane w art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PIT oraz w art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT:

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Jak to obliczyć? Pokażemy na przykładzie.

Przedsiębiorca ubezpieczył osobowy samochód o wartości 45 000 zł. Umowę ubezpieczenia AC zawarł 24 sierpnia 2018 r. Jej wartość wynosiła 1 500 zł.

1.       Najpierw przeliczamy 20 000 euro na złote: 20 000 euro * 4,2801 = 85 602 zł

2.       Podstawiamy dane do wzoru (20 000 euro przeliczone na zł/wartość pojazdu przyjęta do ubezpieczenia) * wysokość opłaconej składki = składka rozliczana, czyli (85 602/45 000)*1 500 = 2 853,40 zł

Przedsiębiorca do kosztów mógłby więc zaliczyć 2 853,40 zł z tytułu ubezpieczenia AC.

A co w przypadku odszkodowania z polisy OC lub AC? Jak one mają się do kosztów uzyskania przychodu?

Tę kwestię także regulują ustawy o PIT i o CIT. I tak:

  • 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o PIT mówi, że przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, przychodem z działalności gospodarczej jest otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej
  • 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT do przychodów zalicza otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Od tych reguł są oczywiście wyjątki, które opisane są w art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT i art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT, zgodnie z którymi do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Zapis ten oznacza, że jeśli naprawa samochodu została pokryta z OC sprawcy zdarzenia, to odszkodowanie do wysokości pokrywającej wydatki na naprawę, nie będzie stanowiło przychodu.

Zasady ubezpieczenia samochodu firmowego wydają się bardziej skomplikowane niż w przypadku ubezpieczenia auta należącego do osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej. Jeśli i tobie tak się wydaje pamiętaj, że zawsze możesz skonsultować się ze swoją księgową, która na pewno rozwieje twoje wątpliwości.