Co to jest ubezpieczenie NNW i co obejmuje?

Ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) jest dobrowolne i gwarantuje wypłatę pieniędzy w razie uszkodzenia ciała lub śmierci oraz zwrot kosztów leczenia, w tym rehabilitacji. Zakres jego ochrony zależy od rodzaju umowy u poszczególnych ubezpieczycieli.  Świadczenia wypłacane w ramach NNW kumulują się. Jeśli mamy kilka polis, dostaniemy pieniądze z każdej z nich.

Co daje ubezpieczenie NNW?

Polisa przyda się wtedy, gdy na skutek jakiegoś nieszczęścia Ty czy któryś z pasażerów poniesiecie uszczerbek na zdrowiu. Ubezpieczenie zadziała nie tylko w sytuacji wypadku drogowego. Liczą się też szkody związane z wsiadaniem i wysiadaniem do samochodu, załadunkiem bądź rozładunkiem pojazdu. Wypłata pieniędzy nastąpi również wtedy, gdy szkoda będzie miała miejsce podczas naprawy samochodu na trasie, przebywania w pojeździe w czasie postoju.

Ubezpieczenie NNW od innych zdarzeń

Ubezpieczenie NNW nie jest przeznaczone jedynie dla kierowców. Ubezpieczyć może się tak naprawdę każdy, kto chce uchronić siebie i swoich bliskich przed skutkami nieszczęśliwych wypadków.

Polisa ta może się okazać szczególnie przydatna dla osób uprawiających sport, dla dzieci i młodzieży szkolnej, dla osób wyjeżdżających na wakacje.  Zakres polisy jest elastyczny i możesz go bez problemu dopasować do swoich potrzeb i oczekiwań. Możesz wykupić tylko ubezpieczenie NNW (np. NNW szkolne), albo w pakiecie (np. z ubezpieczeniem OC samochodu).

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW?

Ceny takiego ubezpieczenia różnią się od siebie w zależności od tego, jaki zakres ochrony masz zagwarantowany i jaki wariant wybierzesz. Wysokość składki wylicza się w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia, czyli najwyższej ewentualnej kwoty wypłaty. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa składka NW. Obecnie, maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 250 tys. złotych (ubezpieczenie NW samochodu, a konkretnie osoby kierującej pojazdem).

Na cenę za ubezpieczenie NW ma wpływ również:

– Twój wiek
– stan zdrowia
– zawód, który wykonujesz

Jeżeli ubezpieczyciel zaliczy Cię do grupy większego ryzyka, zapłacisz więcej.

Tańsze polisy mają więcej wyłączeń – w umowie do nich znajdziesz opis wielu sytuacji, w których pomimo zajścia wypadku, towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci Ci odszkodowania. Standardowo do wyłączeń należy jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków, czy wypadek spowodowany celowo.

Na jak długo wykupuje się komunikacyjne NNW?

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW wykupuje się na czas trwania obowiązkowej polisy OC, a więc maksymalnie na 12 miesięcy. Co jednak w sytuacji, gdy zdecydujemy się na zakup NNW już po zawarciu umowy OC? Wówczas ubezpieczyciel wyliczy składkę na NNW pomniejszoną o czas trwania polisy OC.

Przykład: Kupiłeś ubezpieczenie OC dla swojego samochodu z dniem 1 czerwca. Po 3 miesiącach zdecydowałeś się na NNW. Jeśli składka tego ubezpieczenia na pełne 12 miesięcy wynosi np. 120 złotych, to na pozostałe 9 miesięcy (które pozostały do końca Twojego ubezpieczenia OC), wyniesie 90 złotych i tyle zapłacisz decydując się na NNW 1 września.

Kiedy nie dostaniemy odszkodowania z NNW?

Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczenie NW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, dlatego też w każdej umowie znajdują się wyłączenia. Najczęściej objęte są nimi następstwa wypadków wynikających z:

 • choroby, w tym psychicznej
 • celowych i umyślnych działań
 • popełnienia lub próby popełnienia przestępstwa
 • udziału w bójkach
 • kierowania pojazdem bez uprawnień
 • działań wojennych

Dlatego za każdym razem, przed podjęciem decyzji o zakupie NNW…

Odszkodowanie z NNW od czego zależy jego wysokość?

Wysokość odszkodowania z NNW zależy od dwóch podstawowych czynników:

 • sumy ubezpieczenia
 • wyrażonego procentowo uszczerbku na zdrowiu (określa go lekarz orzecznik towarzystwa ubezpieczeń)

Jeśli suma ubezpieczenia to 10 000 zł, a doznałeś uszczerbku na zdrowiu, który lekarz określił na 2%, to dostaniesz 200 zł odszkodowania (2% x 10 000 = 200).

Dlatego tak ważne jest, aby suma ubezpieczenia w NNW była jak najwyższa – to wtedy odszkodowanie również będzie wyższe. Oczywiście im wyższa SU, tym droższa składka za ubezpieczenie.

W ramach NNW ubezpieczyciel płaci tylko odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, nie przyznaje zadośćuczynienia za ból i cierpienie.

NNW komunikacyjne – zakres

Przed wykupieniem polisy zapoznaj się dokładnie z umową. Zwróć szczególną uwagę na wyłączenia. Może się okazać, że bardziej opłaci Ci się droższa polisa z szerszym zakresem ochrony. Podstawowy zakres polisy najczęściej nie obejmuje dodatkowych świadczeń, jak opieka w czasie hospitalizacji, pomoc medyczna, zwrot kosztu zakupu protez i wiele wiele innych.

Zakres ochrony zależy od umowy między Tobą a ubezpieczycielem. W Twoim interesie leży, żeby był on jak najszerszy.

Czy warto kupić ubezpieczenie NNW?

Wypadki chodzą po ludziach – jak mówi mądre przysłowie. Nigdy nie możesz być pewien, czy nie wydarzy się coś, co pokrzyżuje Twoje plany życiowe.

Nie jesteś w stanie uchronić siebie i swojej rodziny od całego zła tego świata. Warto jednak jednak pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu. Może nim być odpowiednio dobrane ubezpieczenie NNW.

Ubezpieczenie NNW – wiadomości z naszego forum

Użytkownik Tomasz Mazur zapytał:

Kilka dni temu miałem wypadek samochodowy. Wpadłem w poślizg i uderzyłem w drzewo. Złamałem lewą rękę  i mam pęknięta kość biodrową. Mam wykupione ubezpieczenie w pracy i jak kupowałem polisę OC to zapłaciłem za NNW na 50 tys. Czy jeśli dostanę wypłatę z ubezpieczenia z pracy (a dostanę bo się dowiadywałem), to z NNW też mogę się starć? Czy jedno wyklucza drugie?

Na co odpowiedzieliśmy mu:

Jeśli posiadasz różne polisy na życie, to z każdego ubezpieczenia możesz ubiegać się
o wypłatę. Koniecznie sprawdź w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) jakie świadczenie
Ci przysługuje i jaki jest termin na zgłoszenie zdarzenia.

Ubezpieczenie NW a NNW

Tak naprawdę oba terminy oznaczają to samo. Jak już napisaliśmy wyżej, skrót NNW oznacza polisę od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Tymczasem samo NW to samo Nieszczęśliwych Wypadków. W praktyce ubezpieczyciele nie oferują polis NNW i NW, lecz jedynie samo NNW.

Uraz przy wysiadaniu z samochodu. Czy NNW to obejmuje?

Jeśli przytrafił Ci się uraz przy wysiadaniu z samochodu, najprawdopodobniej będziesz mógł otrzymać odszkodowanie z ubezpieczenia NNW. To zależy oczywiście od warunków tego konkretnego ubezpieczenia, więc sprawdź w Twoich OWU, czy takie zdarzenie jest objęte ochroną.

Zakres NNW komunikacyjnego obejmuje najczęściej nie tylko zdarzenia, do których doszło podczas ruchu pojazdu, ale także w czasie:

 • wysiadania i wsiadania
 • załadunku i wyładunku
 • postoju na trasie
 • naprawy i garażowania
 • upadku, wybuchu lub pożaru pojazdu

Mam kilka ubezpieczeń NNW. Czy mogę zgłosić szkodę ze wszystkich?

Jeśli masz kilka ubezpieczeń NNW (np. komunikacyjne, studenckie lub szkolne, dołączone do ubezpieczenia mieszkania), to możesz zgłosić szkodę i uzyskać odszkodowanie z wszystkich tych ubezpieczeń niezależnie. W przypadku NNW dopuszczalna jest tzw. kumulacja świadczeń, czyli właśnie uzyskanie kilku odszkodowań za ten sam uszczerbek na zdrowiu. Dlatego jeśli np. odniosłeś obrażenia w wypadku samochodowym, to możesz zgłosić szkodę z NNW tego samochodu, którym jechałeś, a także z innych ubezpieczeń wypadkowych, jeśli tylko je masz.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu możesz dostać od kilku ubezpieczycieli niezależnie, jednak zwrot kosztów leków, środków opatrunkowych czy dojazdów do placówek medycznych dostaniesz tylko raz.

Zgłoszenie szkody z NNW nie wyklucza także dochodzenia roszczeń z ubezpieczenia OC sprawcy, jeśli to nie Ty byłeś sprawcą tego wypadku.

Jaki jest termin na zgłoszenie szkody z NNW?

Termin na zgłoszenie szkody z NNW jest określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).  Różne firmy ubezpieczeniowe wyznaczają różne terminy, ponieważ mają w tym zakresie dowolność.

Najczęściej ubezpieczyciele wymagają, aby szkoda z NNW została zgłoszona w ciągu 7 dni od dnia wypadku lub od dnia, w którym zgłoszenie stało się możliwe (np. od kiedy poszkodowany wyszedł ze szpitala).  Wyjątkiem jest PZU, które w swoich OWU w ogóle nie określa terminu na zgłoszenie szody z polisy NNW.  Konsultanci infolinii PZU informują tylko, że najlepiej zgłaszać szkody po zakończeniu leczenia.

Sprawdź koniecznie w warunkach swojego ubezpieczenia, ile czasu masz na zgłoszenie szkody z NNW. Pamiętaj, że nawet jeśli nieznacznie się spóźnisz, ubezpieczyciel nie będzie miał prawa do całkowitej odmowy odszkodowania ze względu na nieterminowe zgłoszenie. Będzie mógł obniżyć odszkodowanie, ale przy tym musi wykazać, że nieterminowe zgłoszenie utrudniło mu likwidację szkody.

Podstawa prawna: art. 818 § 3 kodeksu cywilnego: W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

Ubezpieczenie NNW dla najmłodszych

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych wypadków to polisa oferowana nie tylko w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych. Możemy wyróżnić także NNW dla dzieci. Są to takie polisy, jak m.in. NNW dla dzieci w żłobku, NNW dla dzieci w przedszkolu, czy NNW szkolne.