Co to jest ubezpieczenie NNW i co obejmuje?

Ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) jest dobrowolne. Najczęściej kupujemy je wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem OC (jednak istnieją także inne warianty, o czym piszemy poniżej). Polisa NNW (często mylnie określana, jako NWW, czy też w skrócie NW) gwarantuje wypłatę pieniędzy w razie uszkodzenia ciała lub śmierci, oraz – w szerszym wariancie – zwrot kosztów leków i leczenia, w tym rehabilitacji.

Zakres ochrony zależy od rodzaju umowy u poszczególnych ubezpieczycieli. Wykupując ubezpieczenie online, szybko sprawdzisz ofertę kilku towarzystw ubezpieczeniowych i przekonasz się, jaki zakres ma proponowana polisa następstw NW. Co istotne, świadczenia wypłacane w ramach NNW kumulują się. Dlatego jeśli masz kilka polis, dostaniesz pieniądze z każdej z nich.

Co daje komunikacyjne ubezpieczenie NNW?

Polisa NNW przyda się przede wszystkim w sytuacji wypadku drogowego. Jeśli to Ty będziesz sprawcą zdarzenia, jedynym Twoim wsparciem będzie właśnie ubezpieczenie NNW (z polisy OC wypłacone zostanie odszkodowanie dla osób, które podróżowały w samochodzie, z którym się zderzyłeś, oraz dla Twoich współpasażerów). Co więcej, ubezpieczenie następstw NW będzie także dodatkowym wsparciem dla podróżujących z Tobą poszkodowanych.

Warto jednak pamiętać, że ubezpieczenie zadziała nie tylko w sytuacji wypadku drogowego. Liczą się szkody zaistniałe podczas ruchu pojazdu, a także w czasie:

 • wysiadania i wsiadania z / do samochodu,
 • załadunku i wyładunku,
 • postoju na trasie,
 • naprawy i garażowania,
 • upadku, wybuchu lub pożaru pojazdu.

Sprawdź w Twoich OWU, czy takie zdarzenia są objęte ochroną!

Ubezpieczenie NNW od innych zdarzeń

Ubezpieczenie NNW nie jest przeznaczone jedynie dla kierowców. Ubezpieczyć może się tak naprawdę każdy, kto chce uchronić siebie i swoich bliskich przed skutkami nieszczęśliwych wypadków.

Polisa ta może się okazać szczególnie przydatna dla osób uprawiających sport, dla dzieci i młodzieży szkolnej, dla osób wyjeżdżających na wakacje. Zakres polisy jest elastyczny i możesz go bez problemu dopasować do swoich potrzeb i oczekiwań. Możesz wykupić tylko ubezpieczenie NNW (np. NNW dla dzieci w żłobku, NNW dla dzieci w przedszkolu, czy NNW szkolne), albo w pakiecie (np. z ubezpieczeniem OC samochodu).

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW i od czego zależy jego cena?

Ceny ubezpieczenia następstw NW różnią się od siebie w zależności od tego, jaki zakres ochrony masz zagwarantowany i jaki wariant wybierzesz. Wysokość składki wylicza się w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia, czyli najwyższej ewentualnej kwoty wypłaty. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa składka NW.

Cena ubezpieczenia NW jest determinowana również przez:

 • Twój wiek,
 • stan zdrowia,
 • zawód, który wykonujesz.

Jeżeli ubezpieczyciel zaliczy Cię do grupy większego ryzyka, zapłacisz więcej.

Pamiętaj, że cena polisy NW nie powinna być jedynym kryterium wyboru. Tańsze polisy mają więcej wyłączeń – w umowie do nich znajdziesz opis wielu sytuacji, w których pomimo zajścia wypadku, towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci Ci odszkodowania (standardowo do wyłączeń należy jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków, czy wypadek spowodowany celowo). Dlatego przed wykupieniem polisy zapoznaj się dokładnie z umową. Może się okazać, że bardziej opłaci Ci się droższa polisa z szerszym zakresem ochrony (np. opieką w czasie hospitalizacji, czy zwrotem kosztu zakupu protez).

Na jak długo wykupuje się komunikacyjne NNW?

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW wykupuje się na czas trwania obowiązkowej polisy OC, a więc maksymalnie na 12 miesięcy. Co jednak w sytuacji, gdy zdecydujesz się na zakup NNW już po zawarciu umowy OC? Wówczas ubezpieczyciel wyliczy składkę na NNW pomniejszoną o czas dotychczasowego trwania polisy OC.

Przykład: Kupiłeś ubezpieczenie OC dla swojego samochodu z dniem 1 czerwca. Po 3 miesiącach zdecydowałeś się na NNW. Jeśli składka tego ubezpieczenia na pełne 12 miesięcy wynosi np. 120 złotych, to na pozostałe 9 miesięcy (które pozostały do końca Twojego ubezpieczenia OC), wyniesie 90 złotych i tyle zapłacisz decydując się na NNW 1 września.

Kiedy nie dostaniemy odszkodowania z NNW?

Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczenie NW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków. Jednak w każdej umowie ubezpieczenia znajdują się wyłączenia – wskazane sytuacje, w których pomimo zajścia nieszczęśliwego wypadku towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania. Najczęściej objęte wyłączeniami są następstwa wypadków wynikających z:

 • choroby, w tym psychicznej,
 • celowych i umyślnych działań,
 • popełnienia lub próby popełnienia przestępstwa,
 • udziału w bójkach,
 • kierowania pojazdem bez uprawnień,
 • działań wojennych.

Odszkodowanie z NNW – od czego zależy jego wysokość?

Wysokość odszkodowania z NNW zależy od dwóch podstawowych czynników:

 • sumy ubezpieczenia,
 • wyrażonego procentowo uszczerbku na zdrowiu (określa go lekarz orzecznik towarzystwa ubezpieczeń).

Jeśli suma ubezpieczenia to 10 000 zł, a doznałeś uszczerbku na zdrowiu, który lekarz określił na 2%, to dostaniesz 200 zł odszkodowania (2% x 10 000 = 200).

Dlatego tak ważne jest, aby suma ubezpieczenia w NNW była jak najwyższa – to wtedy odszkodowanie również będzie wyższe. Oczywiście im wyższa SU, tym droższa składka za ubezpieczenie.

W ramach NNW ubezpieczyciel płaci tylko odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, nie przyznaje zadośćuczynienia za ból i cierpienie.

Czy warto kupić ubezpieczenie NNW?

Wypadki chodzą po ludziach – jak mówi mądre przysłowie. Nigdy nie możesz być pewien, czy nie wydarzy się coś, co pokrzyżuje Twoje plany życiowe.

Nie jesteś w stanie uchronić siebie i swojej rodziny od całego zła tego świata. Warto jednak pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu. Może nim być odpowiednio dobrane ubezpieczenie NNW.

Ubezpieczenie NW a NNW

Tak naprawdę oba terminy oznaczają to samo. Jak już napisaliśmy wyżej, skrót NNW oznacza polisę od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Tymczasem samo NW to skrót od Nieszczęśliwych Wypadków. W praktyce ubezpieczyciele nie oferują polis NNW i NW, lecz jedynie samo NNW, które można m.in. dokupić do obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie NNW – wiadomości z naszego forum

Użytkownik Tomasz Mazur zapytał:

Kilka dni temu miałem wypadek samochodowy. Wpadłem w poślizg i uderzyłem w drzewo. Złamałem lewą rękę i mam pęknięta kość biodrową. Mam wykupione ubezpieczenie w pracy i jak kupowałem polisę OC, to zapłaciłem za NNW na 50 tys. Czy jeśli dostanę wypłatę z ubezpieczenia z pracy (a dostanę bo się dowiadywałem), to z NNW też mogę się starać? Czy jedno wyklucza drugie?

Na co odpowiedzieliśmy mu:

Jeśli posiadasz różne polisy na życie, to z każdego ubezpieczenia możesz ubiegać się o wypłatę. Koniecznie sprawdź w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) jakie świadczenie Ci przysługuje i jaki jest termin na zgłoszenie zdarzenia.

Mam kilka ubezpieczeń NNW. Czy mogę zgłosić szkodę ze wszystkich?

Tak, jak wspomnieliśmy już wcześniej, jeśli masz kilka ubezpieczeń od następstw NW (np. komunikacyjne, studenckie lub szkolne, dołączone do ubezpieczenia mieszkania), to możesz zgłosić szkodę i uzyskać odszkodowanie ze wszystkich tych ubezpieczeń niezależnie. W przypadku NNW dopuszczalna jest tzw. kumulacja świadczeń, czyli właśnie uzyskanie kilku odszkodowań za ten sam uszczerbek na zdrowiu. Dlatego jeśli np. odniosłeś obrażenia w wypadku samochodowym, możesz zgłosić szkodę z NNW tego samochodu, którym jechałeś, a także z innych ubezpieczeń wypadkowych, jeśli tylko je masz.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu możesz dostać od kilku ubezpieczycieli niezależnie, jednak zwrot kosztów leków, środków opatrunkowych czy dojazdów do placówek medycznych dostaniesz tylko raz.

Zgłoszenie szkody z NNW nie wyklucza także dochodzenia roszczeń z ubezpieczenia OC sprawcy, jeśli to nie Ty byłeś sprawcą tego wypadku.

Jaki jest termin na zgłoszenie szkody z NNW?

Termin na zgłoszenie szkody z NNW jest określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Różne firmy ubezpieczeniowe wyznaczają różne terminy, ponieważ mają w tym zakresie dowolność.

Najczęściej ubezpieczyciele wymagają, aby szkoda z NNW została zgłoszona w ciągu 7 dni od dnia wypadku lub od dnia, w którym zgłoszenie stało się możliwe (np. od kiedy poszkodowany wyszedł ze szpitala). Wyjątkiem jest PZU, które w swoich OWU w ogóle nie określa terminu na zgłoszenie szkody z polisy NNW. Konsultanci infolinii PZU informują tylko, że najlepiej zgłaszać szkody po zakończeniu leczenia.

Sprawdź koniecznie w warunkach swojego ubezpieczenia, ile czasu masz na zgłoszenie szkody z NNW. Pamiętaj, że nawet jeśli nieznacznie się spóźnisz, ubezpieczyciel nie będzie miał prawa do całkowitej odmowy odszkodowania ze względu na nieterminowe zgłoszenie. Będzie mógł obniżyć odszkodowanie, ale przy tym musi wykazać, że nieterminowe zgłoszenie utrudniło mu likwidację szkody.

Podstawa prawna: art. 818 § 3 kodeksu cywilnego: W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku.