Co to jest CEPiK?

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) – rejestr, który znajdziesz pod adresem www.cepik.gov.pl – zawiera dwie ewidencje: Centralną Ewidencję Pojazdów (CEP) oraz Centralną Ewidencję Kierowców (CEK).  Jej system informatyczny tworzył się w latach 2003−2010. Od 1 stycznia 2016 roku SI CEPiK jest prowadzony przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jego utrzymaniem i modernizacją, a także realizacją samego procesu udostępniania danych zajmuje się Centralny Ośrodek Informatyki (COI). Zasady jego działalności reguluje ustawa Prawo o Ruchu Drogowym.

 

Kiedy skorzystasz z bazy danych CEPiK

W rejestrze znajdziesz zintegrowane dane pochodzące z różnych źródeł, które są przydatne zwłaszcza w:

− działaniach związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania nimi;

− działaniach związanych z badaniami technicznymi pojazdów;

− działaniach organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i jego obywateli.

Zadaniem CEPiK-u jest przede wszystkim ograniczenie negatywnych zjawisk w obrocie pojazdami mechanicznymi poprzez upowszechnienie danych kierowcy oraz posiadanych przez niego pojazdów i dokumentów. Znajdziesz tu też informacje dotyczące kierowców, którzy naruszyli zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Unii Europejskiej – dostęp do nich umożliwia krajowy punkt kontaktowy.

 

Źródła danych, czyli kto przekazuje informacje do CEPiK

Źródła danych dostępnych w rejestrze są rzetelne i wiarygodne. Należą do nich:

− organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów,

− policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Żandarmeria Wojskowa,

− stacje kontroli pojazdów,

− ośrodek informacji określony przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,

− organy właściwe w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,

− sąd, prokurator bądź inny organ uprawniony do orzekania w sprawach o wykroczenia,

− marszałek województwa,

− szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,

− wojewoda,

− dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,

− kierownik ośrodka szkoleniowego.

 

Co sprawdzisz w CEPiK

Ewidencja gwarantuje dostęp do informacji istotnych zarówno dla kierowcy, jak i dla właściciela pojazdu. W ramach usług elektronicznych znajdziesz tutaj:

−  historię pojazdu: kupując używany samochód, polegamy głównie na informacjach udostępnionych przez sprzedającego. Zanim podpiszesz umowę, w ewidencji CEPiK możesz sprawdzić, jaką przeszłość ma pojazd, którym jesteś zainteresowany, na przykład czy rzeczywiście, jak twierdzi jego dotychczasowy właściciel, jest bezwypadkowy;

punkty karne: zdalna i darmowa opcja „Sprawdź swoje punkty karne”zapewnia ci dostęp do aktualnego stanu twoich punktów karnych bez wychodzenia z domu. Musisz tylko posiadać tzw. profil zaufany (eGO);

opcję „bezpieczny autobus”: gdy np. twoje dziecko wybiera się na obóz letni lub wycieczkę szkolną, możesz zweryfikować informacje na temat autokaru, którym będzie podróżować. Możliwość ta dotyczy nawet autobusu, którym codziennie jeździsz do pracy;

− opcję „mój pojazd”:możesz sprawdzić dane dotyczące twojego pojazdu: samochodu lub motocyklu, np. stan licznika z ostatniego badania technicznego, jeśli nigdzie go sobie nie zanotowałeś;

dane statystyczne: w CEPiK-u możesz złożyć wniosek o dane statystyczne dotyczące pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Dane te mogą być przez ciebie wykorzystane dla celów zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych;

inne dane: jeśli jesteś zainteresowany innymi informacjami na temat konkretnego pojazdu, kierowcy lub właściciela pojazdu, o ich udostępnienie też możesz zawnioskować w CEPiK.

 

CEPiK w liczbach:

333 –tyle typów podmiotów korzysta z danych zgromadzonych przez SI CEPiK

27 500 000 – tyle zapytań trafia rocznie do CEPiK

396 – tyle jednostek samorządu terytorialnego przekazuje dane do CEPiK

100 000 – tyle zapytań o historię pojazdu trafia co miesiąc do CEPiK

17 000 –tyle zapytańw ramach opcji „bezpieczny autobus” trafia co miesiąc do CEPiK

 

UWAGA: Aktualnie system CEPiK jest modernizowany w ramach programu CEPiK 2.0.