Co to jest CEPiK?

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) – rejestr, który znajdziesz pod adresem www.cepik.gov.pl – zawiera dwie ewidencje: Centralną Ewidencję Pojazdów (CEP) oraz Centralną Ewidencję Kierowców (CEK). Jej system informatyczny tworzył się w latach 2003−2010. Od 1 stycznia 2016 roku SI CEPiK jest prowadzony przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jego utrzymaniem i modernizacją, a także realizacją samego procesu udostępniania danych zajmuje się Centralny Ośrodek Informatyki (COI). Zasady jego działalności reguluje ustawa Prawo o Ruchu Drogowym.

Od 2017 roku działa CEPiK 2.0, wprowadzający zmiany zawarte w znowelizowanej Ustawie Prawo o ruchu drogowym. Ostatnie zmiany w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców zostały wprowadzone w 2020 roku, aktualizując system o nowe funkcjonalności, dotyczące m.in. drogomierzów, polisy OC oraz dowodu rejestracyjnego. Zmiany te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i przejrzystości obrotu samochodami na rynku wtórnym.

Kiedy skorzystasz z bazy danych CEPiK?

W rejestrze znajdziesz zintegrowane dane pochodzące z różnych źródeł, które są przydatne zwłaszcza w:

− działaniach związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania nimi;

− działaniach związanych z badaniami technicznymi pojazdów;

− działaniach organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i jego obywateli.

Zadaniem CEPiK-u jest przede wszystkim ograniczenie negatywnych zjawisk w obrocie pojazdami mechanicznymi poprzez upowszechnienie danych kierowcy oraz posiadanych przez niego pojazdów i dokumentów. Znajdziesz tu też informacje dotyczące kierowców, którzy naruszyli zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Unii Europejskiej – dostęp do nich umożliwia krajowy punkt kontaktowy.

Źródła danych, czyli kto przekazuje informacje do CEPiK?

Źródła danych, z jakich korzysta baza CEPiK są rzetelne i wiarygodne. Należą do nich:

− organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów,

− policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Żandarmeria Wojskowa,

− stacje kontroli pojazdów,

− ośrodek informacji określony przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,

− organy właściwe w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,

− sąd, prokurator bądź inny organ uprawniony do orzekania w sprawach o wykroczenia,

− marszałek województwa,

− szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,

− wojewoda,

− dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,

− kierownik ośrodka szkoleniowego.

Co sprawdzisz w CEPiK?

Centralna Ewidencja Pojazdów gwarantuje dostęp do informacji istotnych zarówno dla kierowcy, jak i dla właściciela pojazdu. W ramach usług elektronicznych znajdziesz tutaj:

− Historię pojazdu: kupując używany samochód, polegamy głównie na informacjach udostępnionych przez sprzedającego. Zanim podpiszesz umowę, w ewidencji CEPiK możesz sprawdzić, jaką przeszłość ma pojazd, którym jesteś zainteresowany, na przykład czy rzeczywiście, jak twierdzi jego dotychczasowy właściciel, jest bezwypadkowy.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców wprowadziła możliwość sprawdzenia, czy pojazd był kradziony. W systemie znajdziesz informację o dacie zgłoszenia kradzieży oraz dacie odnalezienia samochodu, a także wszelkie dane o szkodach istotnych dla pojazdu.

− Punkty karne: zdalna i darmowa opcja „Sprawdź swoje punkty karne” zapewnia ci dostęp do aktualnego stanu twoich punktów karnych bez wychodzenia z domu. Musisz tylko posiadać tzw. profil zaufany (eGO).

Nowelizacja ustawy i aktualizacja CEPiK umożliwia teraz także sprawdzenie informacji o dowodzie rejestracyjnym pojazdu – na przykład jego zatrzymaniu.

− Opcję „bezpieczny autobus”: gdy np. twoje dziecko wybiera się na obóz letni lub wycieczkę szkolną, możesz zweryfikować informacje na temat autokaru, którym będzie podróżować. Możliwość ta dotyczy nawet autobusu, którym codziennie jeździsz do pracy.

− Opcję „mój pojazd”: możesz sprawdzić dane dotyczące twojego pojazdu: samochodu lub motocyklu, np. stan licznika z ostatniego badania technicznego, jeśli nigdzie go sobie nie zanotowałeś.

Opcja „Mój pojazd” została udoskonalona przez CEPiK. Od 2020 roku można także zweryfikować, czy licznik pojazdu był modyfikowany, a także przyczynę takiego działania. „Kręcenie” drogomierza, na mocy nowych przepisów, od 25 maja 2019 roku jest przestępstwem. Ewidencja pojazdów umożliwia teraz także sprawdzenie daty wymiany drogomierza.

Dzięki zmianom wprowadzonym przez CEPiK 2.0, możesz także sprawdzić takie informacje jak datę wygaśnięcia ubezpieczenia OC oraz datę dodatkowego badania technicznego:

− Dane statystyczne: w CEPiK-u możesz złożyć wniosek o dane statystyczne dotyczące pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Dane te mogą być przez ciebie wykorzystane dla celów zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych.

− Inne dane: jeśli jesteś zainteresowany innymi informacjami na temat konkretnego pojazdu, kierowcy lub właściciela pojazdu, o ich udostępnienie też możesz wnioskować w CEPiK.

CEPiK w liczbach

  • 333 – tyle typów podmiotów korzysta z danych zgromadzonych przez SI CEPiK,
  • 27 500 000 – tyle zapytań trafia rocznie do CEPiK,
  • 396 – tyle jednostek samorządu terytorialnego przekazuje dane do CEPiK,
  • 100 000 – tyle zapytań o historię pojazdu trafia co miesiąc do CEPiK,
  • 17 000 –tyle zapytań w ramach opcji „bezpieczny autobus” trafia co miesiąc do CEPiK.