Poznaj swojego sprzymierzeńca

I pisząc „sprzymierzeńca” nie mam na myśli nikogo innego jak ubezpieczyciela. Nie traktuj go jak wroga, z którym musisz walczyć o należne Ci odszkodowanie, ale jak partnera, który może Ci pomóc, kiedy będziesz tego potrzebował. Musisz pamiętać, że sposób rozwiązania szkody od momentu jej powstania do momentu wypłaty odszkodowania i likwidacji jej skutków, zależy od tego, jak korzystną wykupisz polisę AC i na jakie dodatki się zdecydujesz. Czynników, które składają się na Twój komfort i skuteczność postępowania likwidacyjnego jest sporo i wszystkie możesz ustalić podpisując umowę z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym. 

Czytaj także: Ubezpieczenie AC – 8 pułapek, które grożą marnym odszkodowaniem

Zgłoszenie szkody, czyli ubezpieczeniowa papierologia

Jeśli spowodowałeś stłuczkę i ucierpiało na tym Twoje auto, powinieneś zaistniałą sytuację zgłosić niezwłocznie do swojego ubezpieczyciela – telefonicznie, e-mailowo lub pisemnie. Termin dopełnienia tej formalności jest określony w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia i niedotrzymanie go może skutkować problemami przy wypłacie odszkodowania. Poza tym pamiętaj – im szybciej zgłosisz szkodę, tym szybciej zostanie rozpoczęte postępowanie likwidacyjne. Możesz też skorzystać z AC, jeśli jesteś stroną poszkodowaną, a wystąpiły jakieś problemy z uzyskaniem odszkodowania z OC sprawcy i proces się przedłuża. Mimo że to OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem, wcale nie tak trudno o sytuację, w której winny wypadkowi kierowca nie ma wykupionej polisy. 

Rozliczenie gotówkowe czy bezgotówkowe – co wybrać?

W przypadku odszkodowania z autocasco rozróżnia się szkodę częściową i całkowitą, a orzeka się ją na podstawie rozmiaru zniszczeń. Z tą drugą mamy do czynienia, jeśli koszt naprawy przekracza pewną procentową część wartości auta w dniu powstania szkody. Najczęściej jest to 70 procent. Wypłacane jest wtedy odszkodowanie równowartości auta w stanie z dnia zdarzenia, pomniejszone o wartość pozostałości pojazdu. Możesz wtedy sam zadecydować czy Twoje autko idzie do kasacji czy będziesz je jeszcze próbował reanimować za pieniądze otrzymane od ubezpieczyciela.

Czytaj także: Szkoda całkowita z OC sprawcy i z własnego AC – czym się różnią?

W przypadku szkody częściowej, masz do wyboru gotówkowe i bezgotówkowe rozliczenie naprawy. Wybierasz, czy zdajesz się na łaskę wyceny szkód przez rzeczoznawcę i bierzesz gotówkę na samodzielną naprawę auta, czy też wolisz oddać go do serwisu i rozliczenie pozostawić firmie ubezpieczeniowej. Trudno jednoznacznie orzec co będzie dla Ciebie bardziej korzystne. Możesz wziąć pod uwagę aspekt finansowy, zadając sobie pytanie, jakie rozwiązanie pozwoli Ci najbardziej optymalnie zlikwidować szkody w rozsądnej cenie. Ważny może też być aspekt jakościowy, jeśli zależy Ci na oryginalnych częściach od zaufanego producenta, przy czym zadowolenie z bezgotówkowej likwidacji szkody i tak będzie zależało głównie od wykupionej przez Ciebie polisy AC.

W wariancie kosztorysowym wycena będzie pomniejszona o amortyzację, czyli stopień zużycia części w czasie wystąpienia szkody, a także wykonana w oparciu o cenę zamienników, co oznacza, że kwota odszkodowania może w rzeczywistości nie wystarczyć na naprawę. Czas oczekiwania na decyzję ubezpieczyciela regulują OWU oraz art. 817 kodeksu cywilnego, który mówi, że ubezpieczyciel ma do 30 dni na wypłacenie odszkodowania lub udzielenie informacji o decyzji odmownej. Prawo dopuszcza możliwość przedłużenia tego czasu w przypadku trudności w ustaleniu wszystkich okoliczności wypadku – maksymalnie do 90 dni od daty powiadomienia ubezpieczyciela.

Samochód zastępczy – luksus czy standard?

Samochód zastępczy to nie luksus dla wybranych. Podpisując umowę o ubezpieczenie AC możesz ustalić warunki zwrotu kosztów za wynajem auta, którego używasz przez okres, w którym trwa likwidacja szkody po wypadku, ale nie dłużej niż czas określony w umowie (w przypadku AC jest to zazwyczaj maksymalnie 7 dni).  Inne dodatkowe koszty, które może zwrócić Ci ubezpieczyciel,  to także holowanie czy też zabezpieczenie pojazdu przed dalszymi uszkodzeniami po wypadku – aby uzyskać pomoc w takich sytuacjach, najczęściej należy wykupić ubezpieczenie assistance.

Zgłoszenie kradzieży samochodu

Wypłata odszkodowania z AC w przypadku kradzieży auta wygląda podobnie jak po jego uszkodzeniu, ale proces prowadzący przez szok spowodowany brakiem auta, zgłaszanie przestępstwa na policji, składanie zeznań, zarówno na policji, jak i przed towarzystwem ubezpieczeniowym jest niejednokrotnie o wiele bardziej stresujące i problematyczne. Twoim obowiązkiem jest powiadomić ubezpieczyciela o kradzieży auta w terminie określonym w OWU (niektórzy ubezpieczyciele wymagają zgłoszenia szkody ciągu 24 godzin). Niedotrzymanie tego terminu może skutkować obniżeniem kwoty odszkodowania, jeśli ubezpieczyciel uzasadni, że zwłoka w zgłoszeniu szkody miała wpływ na ustalenie okoliczności zdarzenia.  

Czytaj także: Jak uzyskać odszkodowanie po kradzieży samochodu? Działaj szybko!

Uczestnicz w całym procesie likwidacji szkody

Czy starasz się o odszkodowanie za kradzież auta czy likwidację szkody komunikacyjnej, kontroluj na bieżąco postępy procesu podjętego przez Twoje towarzystwo ubezpieczeniowe. Masz prawo do wglądu we wszystkie akta sprawy. Jeśli nie zgadzasz się z wyceną uszkodzeń lub innym postanowieniem ubezpieczyciela, spróbuj przedstawić opinię niezależnego rzeczoznawcy lub złóż odwołanie. Możesz także zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego (dawniej był to Rzecznik Ubezpieczonych).

Czytaj także: Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?