Historia TUW TUZ

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ zaczęło działać 1 września 2003 roku, tuż po tym jak minister finansów podpisał licencję na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. Przez 11 lat istnienia TUW rozwinęło sieć sprzedaży w całej Polsce. W tej chwili posiada 13 oddziałów i zatrudnia ponad 1000 pośredników i pracowników agencji.

 Władze TUW TUZ to trzyosobowy zarząd oraz rada nadzorcza, w której zasiada 6 osób (co ciekawe, wśród nich znajduje się… ksiądz).

Oferta TUW TUZ ubezpieczenia

TUW TUZ jest towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych, co oznacza, że już samo dołączenie do grona członków towarzystwa wiąże się z zawarciem umowy ubezpieczenia. Analogicznie, jeśli członek występuje z towarzystwa, jego umowa traci ważność.

TUW TUZ oferuje:

  • ubezpieczenia majątkowe – domu/mieszkania, OC w życiu prywatnym, NNW za granicą

  • biznesowe – dla przedsiębiorców, pracowników, ubezpieczenie CARGO

  • finansowe – gwarancje ubezpieczeniowe

Czym oferta TUW TUZ wyróżnia się od innych?

  • Towarzystwo oferuje ubezpieczenie majątkowe TUZ Prestiż w formule all risks – od wszystkich ryzyk (rabunku, wypadku, zniszczenia mienia) dla osób posiadających dom/mieszkanie. Jednak ubezpieczenie to jest dostępne wyłącznie dla klientów Grupy SOLID, która jest partnerem TUW TUZ.

  • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zabezpiecza przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim np. w związku z posiadaniem zwierząt domowych, rekreacyjnym uprawianiem sportu czy użytkowaniem roweru albo wózka inwalidzkiego.

  • Pakiet ubezpieczeniowy Nasza Rodzina stanowi połączenie ubezpieczenia komunikacyjnego oraz majątkowego (w podstawowej wersji zawiera OC auta, NNW kierowcy i pasażerów, ubezpieczenie domu/mieszkania od zdarzeń losowych, OC w życiu prywatnym). 

Ciekawostki o TUW TUZ

  • Towarzystwo oferuje specjalne pakiety ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych dla duchowieństwa i podmiotów kościelnych. W TUZ ubezpieczane są kościoły, plebanie, sklepy z dewocjonaliami itp.

  • TUW TUZ ubezpiecza krótkoterminowo zwierzęta na czas udziału w wystawach, kręcenia filmów i zawodów sportowych.