Historia PZU

 • 1803 – powstanie pierwszego towarzystwa ubezpieczeniowego na ziemiach polskich

 • 1921 – powołanie do życia Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych

 • 1927 – 1952 – towarzystwo działało jako Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

 • 1952 – zakład został przekształcony „z mocy prawa” w Państwowy Zakład Ubezpieczeń

 • 1990 – zmiana nazwy na Powszechny Zakład Ubezpieczeń.

 • 2014 – PZU przejmuje Link4 i 3 ubezpieczycieli z Litwy, Łotwy i Estonii

PZU obecnie

PZU jest największym ubezpieczycielem na polskim rynku.  Firma zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową w wielu różnych dziedzinach życia – prywatnego, publicznego, a także gospodarczego. Odbiorcami produktów PZU są zatem nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne, a wśród nich spółki prawa handlowego oraz przedsiębiorcy prywatni. Ogromna liczba produktów przedkłada się na zyski osiągane przez tę grupę ubezpieczeniową. W samym 2006 r. uzyskała ona największy notowany do tej pory zysk netto na rynku usług ubezpieczeniowych – aż 3,7 miliarda złotych.

PZU S.A. jest krajowym liderem pod względem wartości składki przypisanej brutto na rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych w Polsce  – 31,2% udział w rynku na koniec I półrocza 2013 roku.

PZU Życie przoduje pod względem wartości składki przypisanej brutto na rynku ubezpieczeń na życie w Polsce – 29,9% udział w rynku na koniec I półrocza 2013 roku.

35% akcji PZU jest w rękach Skarbu Państwa.

W 2012 r. ubezpieczyciel postanowił unowocześnić swój wizerunek i zdecydował się na zmianę logotypu – był to jeden z kluczowych elementów strategii grupy na lata 2012 – 2014. Zmiany były wprowadzane na naprawdę szeroką skalę – kto nie pamięta spotów reklamowych związanych z tym wydarzeniem? Akcji marketingowej towarzyszyło hasło „Zmieniamy się na dobre”.

W 2014 PZU rozpoczął kolejną rewolucję – tym razem zmieniło cały rynek wprowadzając bezpośrednią likwidację szkód z OC. Wkrótce stanie się ona polskim standardem.

Oferta PZU ubezpieczenia

PZU oferuje około 200 rodzajów ubezpieczeń, w tym wiele ryzyk niszowych i nietypowych.  Właściwie trudno znaleźć ryzyko, którego PZU nie ubezpiecza.

Grupa PZU działa aktywnie w trzech podstawowych sferach:

 • ubezpieczeń majątkowych i osobowych – oferowanych przez PZU S.A.

 • ubezpieczeń na życie – oferowanych przez PZU Życie

 • otwartych funduszy emerytalnych – oferowanych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU (PTE PZU), zarządzające OFE PZU Złota Jesień.

Podstawową grupą produktów oferowaną przez PZU S.A. są ubezpieczenia komunikacyjne, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i klientów korporacyjnych.

PZU  Życie oferuje polisy życiowe zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej, a także polisolokaty i ubezpieczenia inwestycyjne z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK).

PTE PZU zarządza OFE PZU Złota Jesień, który według danych KNF, był na koniec I półrocza 2013 roku trzecim pod względem liczby członków (2,2 mln członków) oraz pod względem aktywów netto (36,6 mld PLN) otwartym funduszem emerytalnym w Polsce.

Niektóre nietypowe ubezpieczenia PZU:

 • NNW Bezpieczny Kursant – ubezpieczenie dedykowane dla organizatorów kursów nauki jazdy i wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

 • PZU DOM Letniskowy – polisa dla właścicieli domów letniskowych i działek

 • Ubezpieczenie eksponatów wystawowych i targowych

 • Ubezpieczenie mienia podziemnego kopalń

 • Ubezpieczenie pasiek – jedyne dostępne na polskim rynku

 • Ubezpieczenie zwierząt futerkowych do padnięcia i uboju z koneiczności

 • PZU Apteka – pakiet dla właścicieli aptek

 • OC organizatorów polowań

 • Ubezpieczenia górskie: dla alpinistów i ubezpieczenie dla turystów udających się w Tatry