Zerwanie polisy OC zawartej przez internet.

 • #7917
  inmardi.pl
  • Dołączył: 28.10.2015
  • Liczba postów: 3

  Możecie wyjaśnić mi, czy podczas zawierania ubezpieczenia przez internet mogę skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawieranej na odległość?

  #7956
  Łukasz Leus
  • Dołączył: 27.04.2015
  • Liczba postów: 8

  Jak najbardziej możesz skorzystać z takiego prawa i masz na to 30 dni 🙂 Pamiętaj jednak, że będziesz musiał opłacić należną część składki za każdy dzień trwania polisy od momentu zakupu do dnia odstąpienia od umowy.

   

  Pozdrawiam,

  Łukasz Leus

  #9097
  • Dołączył: 15.02.2016
  • Liczba postów: 1

  Podłączę się pod pytanie.  Co w sytuacji kiedy ubezpieczyciel nie poinformował mnie o prawie do odstapienia od umowy zawartej na odległość a chciał bym się z nim rozstać ? Przepis ogólny mówi że w takim przypadku mam 12 miesięcy na odstapienie od umowy, ale czy w przypadku ubezpieczeń też to działa ?

  #9117
  Dominika Grabek
  • Dołączył: 03.06.2014
  • Liczba postów: 20

  Jeśli zawierał Pan tę umowę jako konsument, a nie jako przedsiębiorca, tutaj ma zastosowanie Ustawa o prawach konsumenta, a konkretnie rozdział 5:

  Art. 39 ust. 1 pkt 9: Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca jest obowiązany poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały, wskazujący na zamiar zawarcia umowy i odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość o prawie oraz sposobie odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 40 ust. 1 i 2, albo wskazaniu, że prawo takie nie przysługuje, oraz wysokości ceny lub wynagrodzenia, które konsument jest obowiązany zapłacić w przypadku określonym w art. 40 ust. 4

  Art. 40 ust. 2: W przypadku umów ubezpieczenia termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3, jeżeli jest to 4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 984 i Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193, z 2013 r. poz. 1567 oraz z 2014 r. poz. 827. termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.

  Art. 41: Jeżeli przedsiębiorca nie dopełni obowiązków określonych w art. 39 ust. 1–3, konsument ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie bez konieczności ponoszenia kosztów należnych przedsiębiorcy.

  Umowy ubezpieczenia OC ppm nie są wyłączone z przepisów tego rozdziału, zatem moim zdaniem może Pan próbować odstąpić od tej umowy. Powinien Pan w tym celu wykazać, że ubezpieczyciel na etapie zakupu nie poinformował Pana o prawie do odstąpienia od umowy. Ubezpieczyciel oczywiście może się bronić i spróbować udowodnić Panu, że przekazał te informacje.

Aby dodać odpowiedź, musisz się zalogować. Przejdź do rejestracji lub .

Powrót do działu
4 odpowiedzi - 1 z 4
Coś nie działa? Napisz do nas na [email protected]

Statystyki forum

474 użytkowników

128 wątków

322 postów