Odpowiedź na szkodę osobową z OC sprawcy

 • #12926
  • Dołączył: 23.05.2017
  • Liczba postów: 0

  Witam.

  Zgłosiłem do ubezpieczyciela szkodę na osobie z oc sprawcy. Otrzymałem komplet dokumentów do wypełnienia drogą mailową. Wypełniłem druki łącznie z wysokością odszkodowania. Wysłałem również historie choroby i rachunki za leki. Od zloszenia szkody minęło już 34 dni. A z tego co wyczytalem to odpowiedź powinienem dostać w ciągu 30 dni. Czy po przekroczeniu tego terminu roszczenie uznaje się za zasadne???

  #12958
  Urszula Borowiecka
  • Dołączył: 01.02.2017
  • Liczba postów: 9

  Fakt, iż towarzystwo ubezpieczeniowe nie zlikwidowało szkody w terminie 30 dni od zgłoszenia nie oznacza, że roszczenie zostało uznane za zasadne. W przypadku likwidacji szkody z OC zastosowanie mają terminy wyrażone w art. 14 ust 1 i ust 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zgodnie z którym: ,,1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. 2. W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego (…)”.

Aby dodać odpowiedź, musisz się zalogować. Przejdź do rejestracji lub .

Powrót do działu
2 odpowiedzi - 1 z 2
Coś nie działa? Napisz do nas na [email protected]

Statystyki forum

474 użytkowników

128 wątków

322 postów