AC – brak badań technicznych

 • #5011
  • Dołączył: 09.02.2015
  • Liczba postów: 0

  Bardzo proszę o pomoc. 3tygodnie temu miałam szkodę, wyrzuciło mnie i wylądowałam na drugim pasie i uderzyłam w barierkę. Mam wykupione AC i zgłosiłam szkodę. Przyjechał rzeczoznawca zrobić zdjęcia i cisza. Dziś dostałam pismo, że wypłata mi się nie należy, bo nie miałam ważnych badań technicznych( fakt, moja wina zapomniałam zrobić ). Czy mogę się jakoś odwoływać od decyzji Liberty ?

  #5012
  Urszula Zimnoch
  • Dołączył: 14.01.2015
  • Liczba postów: 49

  Pani Mariolu, zapoznałam się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia firmy Liberty Ubezpieczenia i w § 15 Wyłączenia odpowiedzialności jest zapis:

  „Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe w wyniku:
  powstałe w czasie ruchu pojazdu, który nie był dopuszczony do ruchu lub nie posiadał ważnego wymaganego przepisami prawa badania technicznego, o ile stan techniczny pojazdu przyczynił się do powstania szkody„.

  Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe udowodniło, że zdarzenie o którym Pani pisze wynikło i jest ściśle związane z brakiem przeglądu, to faktycznie mogą odmówić wypłaty odszkodowania.

  #12066
  • Dołączył: 13.01.2017
  • Liczba postów: 1

  Mam podobna sytuację co Pani Mariola,

  Byłam sprawcą stłuczki nieuwaga i śliska nawierzchnia wystarczyło, wjechałam w tył samochodu jadącego przede mną. Niestety okazało się, że przeoczyłam termin badań technicznych. Samochód jest w dobrym stanie technicznym, regularnie przechodzi przegląd serwisowy (ostatni w październiku 2016r.) a w OWS ubezpieczenia (InterRisk) jest zapis w & 19 wyłączenia odpowiedzialności:

  5) powstałe podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nieposiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg rejestracji lub dokonywania okresowych badań technicznych, chyba że niedopełnienie tych obowiązków nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego; 

  Czy ubezpieczalnia może odmówić wypłaty odszkodowania jeżeli stan techniczny samochodu jest dobry i nie miał wpływu na zdarzenie ? Z zapisu wg mnie laika wychodzi że nie powinna ale …. Czy wpisy w książce serwisowej są podstawą do udowodnienia że samochód jest w dobrym stanie technicznym?

   

   

  #12232
  Urszula Borowiecka
  • Dołączył: 01.02.2017
  • Liczba postów: 9

  Z przytoczonego przez Panią zapisu ogólnych warunków ubezpieczenia wyraźnie wynika, że ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia jeśli zaistniałe zdarzenie szkodowe pozostaje w związku przyczynowo – skutkowym z brakiem badań technicznych samochodu.  Powyższe twierdzenie powinien udowodnić. W sytuacji, gdy brak badań technicznych nie oznacza, że samochód ze względu na swój stan techniczny nie został dopuszczony do ruchu,  ubezpieczyciel nie powinien odmawiać wypłaty. Jeżeli stanowisko ubezpieczyciela będzie dla Pani niesatysfakcjonujące, może Pani napisać do ubezpieczyciela pismo reklamacyjne. Termin odpowiedzi na takie pismo to 30 dni.

Aby dodać odpowiedź, musisz się zalogować. Przejdź do rejestracji lub .

Powrót do działu
4 odpowiedzi - 1 z 4
Coś nie działa? Napisz do nas na [email protected]

Statystyki forum

466 użytkowników

126 wątków

321 postów