Zasada actio directa polega zatem na tym, że posiadacz pojazdu, który został uszkodzony w zdarzeniu drogowym (np. kolizji) może zgłosić się ze swoim żądaniem bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń. Nie musi dochodzić roszczenia od sprawcy wypadku ubezpieczeniowego. Stosowanie zasady actio directa znacznie przyspiesza dochodzenie roszczeń – dotyczących kolizji w ruchu drogowym, ale także związanych z innymi powszechnymi ryzykami.

Stosowanie zasady actio directa nie jest obowiązkowe. O tym, czy z niej skorzystać czy dochodzić roszczeń bezpośrednio od sprawcy szkody decyduje poszkodowany. Zasada actio directa uznawana jest jednak za lepsze rozwiązanie. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że uzyskanie odszkodowania bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń jest pewniejsze, szybsze a przy likwidowaniu szkody (np. komunikacyjnej) a ubezpieczyciela likwidującego szkodę obowiązują przepisy prawa, które narzucają mu maksymalny czas na wypłatę odszkodowania.