mfind.pl

Wartość rzeczywista– To wartość odtworzeniowa przedmiotu ubezpieczenia, ale  pomniejszona o zużycie techniczne, czyli o amortyzację.