W przypadku wartości odtworzeniowej, wysokość wypłaconego odszkodowania ma w pełni pokryć wszelkie koszty odtworzenia uszkodzonych elementów lub zastąpienia ich nowymi w przypadku naprawy ubezpieczonego pojazdu lub nieruchomości.

Wartość odtworzeniowa jest szczególnie preferowana w przypadku ubezpieczenia sprzętu domowego. W przypadku ich uszkodzenia, elementy stałe zastępowane są wówczas nowymi, bez względu na stan ich zużycia.

Polisy tego typu są z reguły droższe, ale zapewniają odtworzenie zniszczonego mienia ruchomego lub stałego w całości do stanu sprzed szkody. Warto przy tym pamiętać, że zapisy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia z reguły ograniczają możliwość wykupienia polisy dla sprzętu powyżej określonego wieku lub takich, które są wyeksploatowane w znacznym stopniu.