mfind.pl

Udział własny w szkodzie (zwany również franszyzą redukcyjną) – to ta część szkody, której koszty będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni.  W zamian za odpowiednio niższą składkę w przypadku szkody ubezpieczyciel pomniejszy Twoje odszkodowanie o kwotę udziału własnego. Udział własny dotyczy tylko ubezpieczeń dobrowolnych. Nie ma zastosowania przy ubezpieczeniu OC.

Udział własny określa umowa ubezpieczenia – procentowo lub kwotowo. Jeśli na przykład szkoda wynosi 5 tysięcy zł, a Twój udział 10%, to dostaniesz 5 000 minus 500 złotych (Twój udział), czyli 4 500 zł odszkodowania. Co ważne, udział własny dotyczy obu obszarów chronionych przez AC – części wypadkowej oraz części kradzieżowej. W zależności od umowy jego wysokość może być taka sama dla obu rodzajów szkód lub ustalana odrębnie.