mfind.pl

Ubezpieczyciel – (inaczej zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe) – to przedsiębiorstwo, które zobowiązuje się wypłacić Ci odszkodowanie w razie szkody. Jaka to może być szkoda, jakie odszkodowanie, w jakich sytuacjach – te kwestie określa umowa, którą podpisujesz z ubezpieczycielem. W Polsce zakład ubezpieczeń może działać tylko jako spółka akcyjna, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych lub jako główny oddział zakładu ubezpieczeń z państwa spoza UE. Ubezpieczyciele zrzeszają się w Polskiej Izbie Ubezpieczeń a ich działalność kontroluje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).