mfind.pl

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) – to instytucja, która zajmuje się się wypłatą odszkodowań ofiarom wypadków spowodowanych przez osoby które nie posiadają obowiązkowego OC lub w sytuacji, gdy sprawca wypadku nie został zidentyfikowany.

Pamiętaj jednak, że w razie uszkodzenia pojazdu, jeśli masz wykupione dobrowolne ubezpieczenie autocasco, to jesteś zobowiązany do skorzystania  z tej właśnie polisy. UFG zaś zrekompensuje  dodatkowe koszty np. utracone zniżki w AC,  czy koszty doubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku. Fundusz wypłaca odszkodowania także wtedy, gdy ubezpieczyciel ogłosi upadłość.

UFG z obowiązkowych ubezpieczeń OC wypłaca 100% należnych odszkodowań i świadczeń, a z umów ubezpieczenia na życie – 50%, ale nie więcej niż kwotę stanowiącą równowartość 30 tys. euro. ,

Skoro do kasy UFG dorzucają się wszyscy ubezpieczyciele, to w praktyce na działanie Funduszu zostaje przekazywana symboliczna część składki zebranej od kierowców. Oznacza to, że każdy ubezpieczony posiadacz pojazdu dodatkowo składa się na gwarantowany fundusz ubezpieczeniowy przeznaczony m.in. na wypłaty dla ofiar wypadków drogowych spowodowanych przez pojazdy bez OC lub nieznanych sprawców. Dlatego w interesie nas wszystkich jest, aby każdy zmotoryzowany posiadał OC.

Fundusz ma też zadanie dodatkowe – kontroluje, czy posiadacze aut wykupują obowiązkowe OC. Prowadzi specjalną bazę danych, która zawiera informacje o wszystkich sprzedanych polisach komunikacyjnych OC. Dzięki tej bazie za darmo, znając numer rejestracyjny lub numer identyfikacyjny nadwozia (VIN) pojazdu oraz datę zdarzenia, możesz sprawdzić, czy pojazd sprawcy w dniu zdarzenia miał ważne ubezpieczenia OC. Dostęp do bazy: https://www.ufg.pl/.

W skład zarządu UFG wchodzą:

  • Elżbieta Wanat-Połeć (Prezes Zarządu od 2008 roku)
  • Zdzisława Cwalińska-Weychert (Wiceprezes Zarządu UFG od 2012 roku)
  • Hubert Stoklas (Wiceprezes Zarządu UFG od 2008 roku)
  • Małgorzata Ślepowrońska (Członek Zarządu UFG od 2016 roku)

Zasady funkcjonowania funduszu określa Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Fundusze UFG pochodzą ze składek odprowadzanych obowiązkowo przez wszystkie zakłady ubezpieczeń w Polsce.