Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) – to instytucja, która zajmuje się się wypłatą odszkodowań ofiarom wypadków spowodowanych przez osoby które nie posiadają obowiązkowego OC lub w sytuacji, gdy sprawca wypadku nie został zidentyfikowany.

Pamiętaj jednak, że w razie uszkodzenia pojazdu, jeśli masz wykupione dobrowolne ubezpieczenie autocasco, to jesteś zobowiązany do skorzystania  z tej właśnie polisy. UFG zaś zrekompensuje  dodatkowe koszty np. utracone zniżki w AC,  czy koszty doubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku. Fundusz wypłaca odszkodowania także wtedy, gdy ubezpieczyciel ogłosi upadłość.

UFG z obowiązkowych ubezpieczeń OC wypłaca 100% należnych odszkodowań i świadczeń, a z umów ubezpieczenia na życie – 50%, ale nie więcej niż kwotę stanowiącą równowartość 30 tys. euro. ,

Skoro do kasy UFG dorzucają się wszyscy ubezpieczyciele, to w praktyce na działanie Funduszu zostaje przekazywana symboliczna część składki zebranej od kierowców. Oznacza to, że każdy ubezpieczony posiadacz pojazdu dodatkowo składa się na gwarantowany fundusz ubezpieczeniowy przeznaczony m.in. na wypłaty dla ofiar wypadków drogowych spowodowanych przez pojazdy bez OC lub nieznanych sprawców. Dlatego w interesie nas wszystkich jest, aby każdy zmotoryzowany posiadał OC.

Fundusz ubezpieczeń gwarancyjnych ma też zadanie dodatkowe – kontroluje, czy posiadacze aut wykupują obowiązkowe OC. Prowadzi specjalną bazę danych, która zawiera informacje o wszystkich sprzedanych polisach komunikacyjnych OC. Dzięki tej bazie za darmo, znając numer rejestracyjny lub numer identyfikacyjny nadwozia (VIN) pojazdu oraz datę zdarzenia, możesz sprawdzić, czy pojazd sprawcy w dniu zdarzenia miał ważne ubezpieczenia OC. Dostęp do bazy: https://www.ufg.pl/.

W skład zarządu UFG wchodzą:

 • Elżbieta Wanat-Połeć (Prezes Zarządu od 2008 roku)
 • Zdzisława Cwalińska-Weychert (Wiceprezes Zarządu UFG od 2012 roku)
 • Hubert Stoklas (Wiceprezes Zarządu UFG od 2008 roku)
 • Małgorzata Ślepowrońska (Członek Zarządu UFG od 2016 roku)

Zasady funkcjonowania funduszu określa Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Fundusze UFG pochodzą ze składek odprowadzanych obowiązkowo przez wszystkie zakłady ubezpieczeń w Polsce.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w Warszawie – adres i kontakt

Siedziba UFG mieści się w Warszawie, ul. Płocka 9/11, kod pocztowy 01-231 Warszawa. Telefon 22 539 61 00. Biuro funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00.

Nieznany sprawca wypadku – UFG ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny płaci odszkodowanie

UFG chroni poszkodowanych w wypadkach czy kolizjach spowodowanych przez sprawcę, który np. uciekł z miejsca zdarzenia, a jego tożsamości nie udało się ustalić. Ochrona jest jednak obwarowana pewnymi warunkami, zapisanymi w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK

Szkody osobowe

 • W przypadku gdy ktoś zginął albo został ranny, a rozstrój jego zdrowia trwał dłużej niż 14 dni, UFG wypłaca za tzw. szkody osobowe 100% należnych świadczeń.

Szkody majątkowe

 • UFG zapłaci również za szkody majątkowe (np. zniszczony samochód), ale wyłącznie wtedy gdy zdarzenie drogowe było naprawdę poważne, tzn. gdy jednocześnie ktoś w nim poniósł śmierć albo odniósł obrażenia skutkujące rozstrojem zdrowia trwającym dłużej niż 14 dni.
 • Niestety Fundusz nie wypłaci pełnego odszkodowania za uszkodzone auto. W każdym przypadku pomniejszy je o równowartość 300 euro.

Czytaj także: Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych w pigułce

Uwaga!!! Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku przez nieznanego sprawcę, a posiadasz dobrowolne ubezpieczenie AC, w pierwszej kolejności musisz starać się o odszkodowanie u swojego ubezpieczyciela. UFG wypłaci Ci natomiast tylko utracone zniżki.

Sprawca wypadku nie ma ważnego OC – co wtedy?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada również za szkody osobowe i majątkowe spowodowane przez kierowców poruszających się bez ważnego OC.

Tu już nie ma takich obostrzeń jak w przypadku niezidentyfikowanych sprawców – UFG wypłaca 100% świadczeń, zarówno za szkody na osobie jak i w mieniu. Dlaczego? To proste – ponieważ sprawca jest ustalony, UFG ma od kogo dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania. Ty jako poszkodowany dostaniesz pieniądze z Funduszu. Potem UFG zwróci się z tzw. regresem ubezpieczeniowym do sprawcy, który z własnej kieszeni będzie musiał oddać całe odszkodowanie.

UFG wypłaca także odszkodowania i świadczenia z polis na życie w przypadku upadłości zakładów ubezpieczeń.

Czytaj także: Ubezpieczyciel bankrutuje – co robić? Czy pieniądze z tzw. polisolokat przepadają?

Jak możesz zgłosić szkodę do UFG?

Szkodę spowodowaną przez niezidentyfikowanego lub nieubezpieczonego kierowcę możesz zgłosić za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeniowego oferującego obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli praktycznie poprzez każdego ubezpieczyciela zrzeszonego w UFG. Na przykład może być to firma, w której sam masz OC.

W praktyce wygląda to tak:

 • Zakład ubezpieczeń ma obowiązek przyjąć zgłoszenie szkody. Nie może odmówić.
 • Ubezpieczyciel przeprowadza pełne postępowanie likwidacyjne oraz informuje Cię, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia wysokości odszkodowania.
 • Ubezpieczyciel przesyła komplet dokumentów do Funduszu w celu wypłaty odszkodowania.
 • Fundusz gwarancyjny ubezpieczenia OC ma 30 dni od momentu otrzymania dokumentów na wydanie decyzji w sprawie wypłaty odszkodowania.

Jeśli sprawca kolizji lub wypadku jest cudzoziemcem i w momencie zdarzenia nie posiada ważnej polisy OC, Fundusz wypłaca odszkodowanie, ale tylko poszkodowanym obywatelom polskim.

W UFG szybko sprawdzisz, czy sprawca stłuczki ma ważne OC

Aby ułatwić życie kierowcom, dwa lata temu Fundusz udostępnił aplikację mobilną UFG Baza. Pozwala ona m.in. sprawdzić czy uczestnicy wypadku mają wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC. Wystarczy ściągnąć darmową aplikację na telefon i od razu na miejscu zdarzenia możesz sprawdzić ważność ubezpieczenia sprawcy.

Na stronach Funduszu sprawdzisz historię swojego ubezpieczenia

Ostatnio UFG uruchomił nową funkcjonalność, która pozwala osobom zalogowanym na platformie internetowej Funduszu uzyskać informacje o ubezpieczeniu i szkodach, które zostały zgłoszone z ich polisy OC w ciągu ostatnich 5 lat. Dane te pochodzą z Ośrodka Informacji UFG. Jeśli więc chcesz kupić nowe OC a nie pamiętasz, ile stłuczek miałeś w poprzednich latach, możesz to już teraz łatwo sprawdzić w UFG – wystarczy że zalogujesz się w serwisie, a potem uwierzytelnisz swoje dane.

Nie wykupiłeś OC – czeka Cię kara

UFG stara się również uszczelnić system obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych OC. Ograniczyć także liczbę tych, którzy uchylają się od tego obowiązku. Fundusz szacuje, że około 1 proc. pojazdów porusza się po polskich drogach bez ważnego OC.

Jeśli nie posiadasz obowiązkowego OC, musisz się liczyć z karą finansową, której wysokość jest uzależniona od liczby dni, w czasie których Twój samochodu nie był objęty ochroną ubezpieczeniową. Posiadacz samochodu osobowego za brak ubezpieczenia OC przez czas dłuższy niż 14 dni  zapłaci karę w wysokości 4200 złotych, właściciel ciężarówki – 6300 złotych.

Jeśli narodowy fundusz gwarancyjny wezwie Cię do przedstawienia dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego, masz 30 dni na wykazanie, że Twoja polisa OC obejmowała cały rok kalendarzowy, w którym dokonano kontroli, udokumentowanie, że z jakiegoś powodu nie dotyczy Cię obowiązek posiadania ubezpieczenia OC lub wniesienie opłaty w wysokości określonej na wezwaniu od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jeśli nie dotrzymasz tego terminu, egzekwowaniem opłaty karnej zajmie się urząd skarbowy.

Warto więc zadbać o posiadanie aktualnej polisy ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Tym bardziej, że coraz trudniej ukryć się przed czujnym okiem Funduszu. Ponad jedna trzecia kierowców bez polisy OC wykrywana jest już dzięki wirtualnym kontrolom, o których właściciele pojazdów nawet nie wiedzą, że się odbyły. Jest to tzw. wirtualny policjant UFG. W tej chwili tylko 33 procent przychodów z kar nakładanych za brak ubezpieczenia OC to efekt policyjnych kontroli. Ponad 45 procent to zasługa wewnętrznych kontroli Funduszu, reszta to informacje m.in. z wydziałów komunikacji.

UFG – jak uniknąć kary za brak OC?

Jeżeli będące w naszym posiadaniu auto nie posiadało wykupionego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to wykrył i nałożył na nas za to karę, wówczas pozostaje tylko jedno rozwiązanie. Należy złożyć odwołanie od kary, powołując się na trudną sytuację majątkową. Wówczas, urzędnicy mogą umorzyć tę opłatę. Należy jednak pamiętać, że każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, a pozytywna odpowiedź jest możliwa jedynie w przypadku rzeczywistej niewypłacalności wnioskodawcy.

Warto zatem pamiętać o terminowym opłacaniu składki OC lub sprzedaży/wyrejestrowaniu pojazdu, jeśli ten nie jest nam już dłużej potrzebny.

Czytaj także: Wyższe kary za brak OC i droższe ubezpieczenia. Gdzie znajdziesz tanie OC?

kalkulator oc ac