mfind.pl

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) – to instytucja, która zajmuje się się wypłatą odszkodowań ofiarom wypadków spowodowanych przez osoby które nie posiadają obowiązkowego OC lub w sytuacji, gdy sprawca wypadku nie został zidentyfikowany. Pamiętaj jednak, że w razie uszkodzenia pojazdu, jeśli masz wykupione dobrowolne ubezpieczenie autocasco, to jesteś zobowiązany do skorzystania  z tej właśnie polisy. UFG zaś zrekompensuje  dodatkowe koszty np. utracone zniżki w AC,  czy koszty doubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku. Fundusz wypłaca odszkodowania także wtedy, gdy ubezpieczyciel ogłosi upadłość.

UFG z obowiązkowych ubezpieczeń OC wypłaca 100% należnych odszkodowań i świadczeń, a z umów ubezpieczenia na życie – 50%, ale nie więcej niż kwotę stanowiącą równowartość 30 tys. euro.

Fundusz ma też zadanie dodatkowe – kontroluje, czy posiadacze aut wykupują obowiązkowe OC. Prowadzi specjalną bazę danych, która zawiera informacje o wszystkich sprzedanych polisach komunikacyjnych OC. Dzięki tej bazie za darmo, znając numer rejestracyjny lub numer identyfikacyjny nadwozia (VIN) pojazdu oraz datę zdarzenia, możesz sprawdzić, czy pojazd sprawcy w dniu zdarzenia miał ważne ubezpieczenia OC. Dostęp do bazy: https://www.ufg.pl/.

Zasady funkcjonowania funduszu określa Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Fundusze UFG pochodzą ze składek odprowadzanych obowiązkowo przez wszystkie zakłady ubezpieczeń w Polsce.