Polisa OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jako jedyne ubezpieczenie komunikacyjne, jest w Polsce obowiązkowe. Oznacza to, że każdy zarejestrowany w naszym kraju samochód osobowy (z wyjątkiem pojazdów zabytkowych), musi mieć wykupione OC. Wynika to wprost z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Głównym celem obowiązkowego ubezpieczenia OC jest ochrona posiadaczy pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez ich pojazdy będące nie tylko w ruchu, ale również podczas postoju. Zapewnia ono odszkodowanie za szkody wyrządzone przez kierowcę pojazdu osobom trzecim.

Za brak ubezpieczenia OC choćby przez 1 dzień grożą wysokie kary finansowe.