Wynika to wprost z ustawy z 28 lipca 1990 roku, która wprowadziła podział na ubezpieczenia obowiązkowe i właśnie dobrowolne. W skład ubezpieczeń dobrowolnych wchodzi bardzo wiele różnorodnych typów polis ubezpieczeniowych. Tylko od nas, czyli klientów, zależy jaki typ ubezpieczenia dobrowolnego wybierzemy, jak również u którego ubezpieczyciela wykupimy konkretną polisę.

Ubezpieczenia dobrowolne dzielimy na:

  • wypadkowe i chorobowe
  • ogniowe i inne z nimi związane
  • kradzieżowe
  • techniczne
  • rolne
  • transportowe
  • finansowe
  • OC i ochrony prawnej
  • inne