mfind.pl

Ubezpieczenie all risks – określenie określające szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej w dosłownym tłumaczeniu – od wszystkich ryzyk.

Nazwa jest nieco myląca, bo wbrew pozorom nie oznacza ubezpieczenia od wszelakich zdarzeń mogących powodować szkody majątkowe. Tego nie zagwarantuje żaden ubezpieczyciel. Chodzi raczej o to, że taka polisa obejmuje wszystkie te zdarzenia, które nie zostały wyłączone w umowie.

All risks daje szeroki zakres ochrony, ale nie absolutny. I w dodatku, co ciekawe, nie ten zakres sam w sobie jest tu podstawowym plusem, tylko fakt, że z polisy all risks łatwiej dostać odszkodowanie. Ciężar dowodu spoczywa bowiem na ubezpieczycielu. Ty tylko zgłaszasz szkodę, a towarzystwo, jeśli nie chce Ci zapłacić, musi wyraźnie wskazać, który punkt z katalogu wyłączeń odpowiedzialności dotyczy Twojego przypadku. Na tym polega wygoda tej formuły ubezpieczenia. Coraz częściej pojawia się ona w polisach dla klientów indywidualnych (w pakietach mieszkaniowych, zdrowotnych czy autocasco).  Wcześniej korzystały z niej głównie firmy.

Oczywiście nawet all risks nie zadziała, jeśli będziesz prowadzić samochód pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.