Szkoda częściowa ma miejsce zawsze, gdy ubezpieczyciel nie uzna stopnia uszkodzeń za kwalifikujące od szkody całkowitej. Co ciekawe, termin ten nie jest taki sam dla ubezpieczenia OC i Autocasco.

W przypadku obowiązkowej polisy OC, szkoda częściowa występuje zawsze, gdy naprawa uszkodzonego pojazdu jest ekonomicznie uzasadniona. Czyli nie przekracza ona 100% wartości samochodu w momencie sprzed kolizji. Z kolei jeśli mowa o ubezpieczeniu AC, to szkoda ta występuje w momencie, gdy koszty naprawy pojazdu wynoszą do 70% jego wartości w stanie nieuszkodzonym.

Warto zatem dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), gdzie kwalifikacja szkód powinna być zawsze dokładnie opisana.