mfind.pl

Szkoda całkowita – za szkodę całkowitą należy rozumieć zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia w takim stopniu, że jego naprawa nie jest uzasadniona ekonomicznie.

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych rozumienie szkody całkowitej uzależnione jest od rodzaju ubezpieczenia. Określenie progu opłacalności naprawy jest różne dla ubezpieczenia OC i AC. W przypadku szkody całkowitej z OC limit kosztów naprawy sięga 100 procent, czyli koszt naprawy musi być taki sam lub wyższy niż wartość pojazdu przed szkodą.  Przy polisach AC próg opłacalności naprawy regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia, ale zazwyczaj określany jest na poziomie od 60 do 80 procent rynkowej wartości pojazdu.

Więcej o szkodzie całkowitej z OC i z AC przeczytasz w tym artykule Akademii mfind.