mfind.pl

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)  – to bardzo ważny element każdej umowy ubezpieczenia. Przed zawarciem umowy należy zapoznać się z zapisami OWU, ponieważ regulują one obowiązki stron umowy ubezpieczenia, czyli ubezpieczającego, ubezpieczonego i ubezpieczyciela. OWU precyzują między innymi, co jest  przedmiotem ubezpieczenia, jaka jest jego suma i zakres, jakie są wyłączenia odpowiedzialności, jak masz postąpić w razie szkody, by dostać odszkodowanie i wiele innych kwestii, które powinieneś dokładnie przeanalizować zanim wykupisz ubezpieczenie.