Podstawowym zadaniem multiagenta ubezpieczeniowego jest pozyskiwanie klientów dla towarzystw ubezpieczeniowych, jak również ich reprezentowanie. Oferuje on potencjalnym nabywcom gotowe produkty ubezpieczeniowe, dostarczane mu przez towarzystwa.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, multiagentem ubezpieczeniowym może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Za ewentualne szkody, multiagenci odpowiadają indywidualnie, jak również mają obowiązek posiadania zawodowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.